Ny interaktiv nettside med resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre er nå samlet på ett sted. På den nye nettsiden kan du velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og samtidig sammenligne med andre sykehus.

Vibeke Lund Pettersen, SKDE
Publisert 28.10.2020
Sist oppdatert 29.10.2020

​For å gjøre det enkelt, har Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på ett sted. På nettsiden kan du velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og samtidig sammenligne med andre sykehus.

I Norge er vi gode på å samle informasjon om helsetjenesten i ulike helseregistre. I de medisinske kvalitetsregistrene finnes informasjon om behandlingskvalitet som kan bidra til å forbedre helsetjenesten. 
På den nye nettsiden kan du nå finne over hundre kvalitetsindikatorer. En indikator sier noe om kvaliteten på ulike deler av en utredning og behandling. For å finne det området man er interessert har man mulighet til å sortere kvalitetsindikatorene på ulike fagområder. 
Man kan velge det sykehuset man er interessert i og sammenligne det med andre sykehus. Det er mulig både å søke etter det sykehuset man vil se på, eller gå inn på en oversikt over alle helseforetak og sykehus for å lettere finne frem.


 


Sortering på målnivå

På den nye nettsiden kan man velge å fremheve indikatorer hvor sykehusene ikke har god nok kvalitet. 
Ønsket nivå er avhengig av hvilken indikator du ser på, men det er satt et nivå for høy, moderat og lav måloppnåelse på hver enkelt indikator. Nettsiden gir mulighet for å fremheve alle indikatorer som ligger innenfor en gitt måloppnåelse, enten man ønsker å se områder hvor man har gode resultater eller områder hvor det er rom for å forbedre kvaliteten på behandlingen.

Utvikling over tid

Om man ønsker å se nærmere på en indikator kan man trykke på den indikatoren er interessert i og få opp en tidstrend som viser utvikling over tid. Her er det mulighet til å zoome inn og ut, vise figuren med målnivå i bakgrunnen, og utheve det sykehus du vil vise frem. Det ligger også en mer detaljert beskrivelse av indikatoren under figuren.

Nettsiden som er lansert nå er første versjon av en ny interaktiv portal for resultater og data fra spesialisthelsetjenesten, levert av SKDE. Fremover vil det legges til flere funksjoner og resultater på nettsiden.