Retningslinjer for besøk ved St. Olavs hospital fra 10. juni 2020

St. Olav legger fra 10. juni 2020 til rette for at pasienter kan få besøk på sykehuset. Av smittevernhensyn kan vi ikke slippe inn mange samtidig, og det vil fortsatt være restriksjoner og adgangskontroll.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 09.06.2020
Sist oppdatert 12.11.2020

​Vi vil legge til rette for at våre pasienter nå kan ta imot besøk som avtales direkte med avdelingen de skal til i forkant. Disse retningslinjene gjelder fra onsdag 10. juni 2020 klokken 08.00:

 • Det forutsettes at de som kommer på besøk ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene/isolasjon på grunn av mistenkt eller påvist covid-19, eller har vært i utlandet de siste ti dager.

  Les også: Har du vært i utlandet, må du vente med å besøke sykehuset

 • Det er lov med ett besøk per dag per pasient.
 • Opptil to personer kan være med på besøket.
 • Hovedregelen er at besøket kan vare i opptil én time, men det kan i spesielle tilfeller bli gjort unntak etter avtale med aktuell avdeling.
 • Besøk må avtales via telefon på forhånd, og dette gjøres av den besøkende som tar direkte kontakt med avdelingen vedkommende skal besøke. Telefonnummer finnes i innkallingsbrev til pasient, eventuelt kan sentralbordet ringes på 72 57 30 00.
 • Ved ankomst sykehuset, må besøkende bekrefte sin besøksavtale i adgangskontrollen ved inngangene.  
 • Alle besøkende oppfordres til å registrere seg i et skjema som fylles ut når de ankommer avdelingen. Dette gjøres med tanke på smittesporing dersom det blir behov for det.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra avdelingen de skal besøke. Unngå opphold i fellesarealer.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene når de kommer til sykehuset.
 • Besøkende skal holde avstand (minst 1 meter) til ansatte og andre pasienter og besøkende.
 • Ved besøk i intensivavdelinger, må besøkende forholde seg til gitte smittevernråd og lokale rutiner for isolasjon og smittevernutstyr avhengig av pasientens tilstand.
 • Det tillates å ta med blomster og gaver, levering via bud er ikke tillatt.
 • Besøkende kan ikke ta med mat inn på sykehuset.
 • Ved kritisk sykdom eller besøk til pasienter i terminal fase, vil det gjøres skjønnsmessige vurderinger av besøksreglene.