Nye smitteverntiltak på sykehuset

Det er innført strenge besøksrestriksjoner ved St. Olavs hospital, og kantinene tar grep for å unngå at folk sitter for tett.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 12.03.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

Det er innført strenge besøksrestriksjoner med adgangskontroll ved alle innganger fra fredag 13. mars. Sykehuset blir nattestengt.

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet.

Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.

 
Unntak gjøres for pårørende til kritisk syke, fødende og barn etter telefonisk avtale med avdelingen de skal besøke.
Også ved kantinene på sykehuset er det tatt grep ved å ta ut halvparten av stolene for å lage mer rom og unngå at folk sitter for tett.

Det blir heller ikke mulig med selvbetjening i kantinene ved St. Olavs hospital.

Vi minner om viktigheten av god håndhygiene for å begrense smitte. 

Les også: Ikke håndhils eller klem