Nye tiltak knyttet til koronapandemien

Regjeringen innførte 12. mars tiltak for å redusere smitten av koronavirus. Følgende tiltak gjelder for alle ansatte på St. Olavs hospital.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 12.03.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

​Tiltakene har virkning fra klokken 18:00 12. mars. 

Under er et utvalg av tiltak fra Regjeringen, tilpasset St. Olavs hospital.

#Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020. Tiltakene kan bli forlenget.

Dette gjelder:

  • Barnehager
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Universiteter og høyskoler
  • Andre utdanningsinstitusjoner

#Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. 

Det innebærer at barnehager og skoler skal ha tilbud til barn av ansatte på sykehus, men kun der begge foresatte har samfunnskritiske oppgaver. Dette gjelder også til ansatte som ikke arbeider direkte med pasienter. 

Ansatte må selv innhente informasjon om tilbudet hos den enkelte barnehage/skole.  


#Reiser

Alle ansatte og andre som arbeider på St. Olavs hospital har reiseforbud til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader knyttet til privatreiser vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra 12. mars kl 18:00 og foreløpig ut april 2020.

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

I tillegg til forbud mot utenlandsreiser, oppfordrer Helsedirektoratet til å unngå innenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre. Dette innebærer også nærkontakt i tjeneste, for eksempel interne møter. Risiko for smitte må veies mot nødvendigheten av å møtes fysisk.

Alle som har vært på reise utenfor Norge, skal ha hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Fra tirsdag 17. mars skal også reisende fra Sverige og Finland i karantene, ifølge regjeringen.no.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.


#Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Det innføres strengere besøksrestriksjoner med adgangskontroll ved alle innganger fra fredag 13. mars. Sykehuset blir nattestengt.

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.

Unntak gjøres for pårørende til kritisk syke, fødende og barn etter telefonisk avtale med avdelingen de skal besøke.