​Pressemelding: Ni koronaprøver feilanalysert

En menneskelig svikt førte til at det ble gitt feil svar på ni koronaprøver natt til søndag 29. mars. Svikten ble oppdaget av laboratoriets kontrollrutiner. Alle som fikk feil svar ble kontaktet umiddelbart.

Marit Kvikne (tlf.: 93036997)
Publisert 31.03.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

Feilen gjelder ni prøver. Fire prøver ble formidlet som positive, men var negative. Fem prøver ble formidlet som negative, men var positive.

– Vi beklager på det sterkeste. Menneskelig svikt kan skje. Det er derfor så viktig at vi har gode kontrollrutiner, sier konstituert fagdirektør på St. Olavs hospital, Tom Christian Martinsen.
 
St. Olavs hospital har nå ekstra oppmerksomhet på kontrollrutinene for å unngå at feilen skal skje igjen.
 
Alle som har fått feil prøvesvar er kontaktet, samtidig som informasjon også ble gitt smittevernansvarlige i Trondheim kommune.
 
Laboratoriet ved St. Olavs hospital analyserer koronaprøver for hele Trøndelag og har pr i dag analysert 8716 prøver.