Reduserer planlagt aktivitet

St. Olavs hospital utsetter all planlagt aktivitet som kan vente. I første omgang gjelder dette for uke 12 og 13.

Marit Kvikne
Publisert 15.03.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

Av hensyn til bemanningssituasjon, forsyningssituasjonen for kritisk utstyr og smittevern er følgende besluttet for planlagt pasientaktivitet ved hele St. Olavs hospital:

Alle polikliniske konsultasjoner skal gjennomføres på videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon hvis mulig. Ellers usettes all planlagt aktivitet som etter en medisinsk faglig vurdering kan vente.

Dette gjelder all pasientkontakt; poliklinikk, operasjoner, innleggelser, prøvetaking og undersøkelser og lignende. 

Disse beslutningene gjelder så langt for uke 12 og 13.  

Øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som haster går som vanlig

Endringene medfører ingen forandring for øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som ikke bør vente.

– Planlagte operasjoner som ikke kan vente, skal gjennomføres så snart som mulig. Dette innebærer også at utredningen av disse pasientene prioriteres, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

Pasientene blir kontaktet

Alle som blir berørt av utsettelse og endringer blir kontaktet av sykehuset. Berørte pasienter får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre. Ikke ring sykehuset.

– Vi beklager ulempene dette medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, men vi må gjøre det vi kan for å prioritere riktig og være rustet i denne situasjonen, sier Grethe Aasved.