Reduserer planlagt aktivitet til over påske

St. Olavs hospital har besluttet å forlenge perioden der man utsetter planlagt aktivitet som kan vente. Perioden er nå forlenget til over påske.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 23.03.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

St. Olavs hospital besluttet mandag 16. mars å utsette all planlagt aktivitet som etter en medisinskfaglig vurdering kan vente. I første omgang ble det besluttet at dette skulle gjelde til og med 29. mars. Nå er perioden forlenget til tirsdag 14. april.

– Vi følger nøye med på situasjonen, og mener det ikke er forsvarlig å gjenoppta normal drift på nåværende tidspunkt, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Dette gjøres av hensyn til bemanningssituasjonen, smittevern og forsyningssituasjonen for kritisk smittevernutstyr.

– Det er samtidig viktig å understreke at sykehuset har god beredskap for alle pasienter som trenger rask behandling eller utredning, og vi har god kapasitet til å behandle pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, med eller uten koronasmitte, sier Aasved. 

Mangedoblet antall videokonsultasjoner

Alle polikliniske konsultasjoner skal gjennomføres på videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon hvis mulig. Etter at utsettelsen av planlagt virksomhet ble iverksatt 16. mars, har antall videokonsultasjoner økt dramatisk. I uke 12 ble det gjennomført dobbelt så mange videokonsultasjoner som i hele 2019. 

– Det er flott at våre behandlere på denne måten likevel kan møte pasientene våre via en kanal som er smittefri.  Dette er et tilbud vi har hatt lenge, uten at det har vært brukt i tilstrekkelig grad.  Så dette vil vi fortsette å gjøre i større omfang enn før, også etter den spesielle situasjonen vi er i nå, sier Aasved.

Øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som haster går som vanlig

Endringene medfører ingen forandring for øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som ikke bør vente.

– Planlagte operasjoner som ikke kan vente, skal gjennomføres så snart som mulig. Dette innebærer også at utredningen av disse pasientene prioriteres, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

Pasientene blir kontaktet

Alle som blir berørt av utsettelse og endringer blir kontaktet av sykehuset. Berørte pasienter får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre. Ikke ring sykehuset.

– Vi beklager ulempene dette medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, men vi må gjøre det vi kan for å prioritere riktig og være rustet i denne situasjonen, sier Aasved.


Hold deg oppdatert på
stolav.no/koronavirus