Studenter må ta forholdsregler etter reise til områder med mye smitte

Studenter som skal ha klinisk undervisning og praksis over nyttår, og har vært på juleferie i områder med mye smitte, kan ikke gå direkte tilbake til sykehuspraksis.

Marit Kvikne
Publisert 10.12.2020
Disse studentene skal oppholde seg på et sted med lite smitte i 10 dager før de går ut i praksis. Dersom dette ikke er mulig, skal de teste seg og bruke munnbind i praksisen. Ny test etter 3 og 7 dager. 

Studentene skal bruke testtilbudet i Trondheim kommune.

Trondheim  kommunes koronaside

Spørsmål fra studentene rettes til studieprogramleder på aktuelt studieprogram.