Sykepleiere vil skape innovasjonskultur

Ortopedisk avdelings sykepleietjeneste ser på seg selv som en avdeling som liker å tenke nytt og innovativt. Nå møtes sykepleierne til fire digitale innovasjonscamper der de presenterer store og små smarte løsninger for å gjøre arbeidsdagen enklere, og oppholdet for pasientene tryggere.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 24.09.2020
Sist oppdatert 07.10.2020

Det hele startet egentlig med at avdelingen høsten 2020 hadde til hensikt å sette opp og gjennomføre en stor nasjonal innovasjonskongress - av og med sykepleiere - på Britannia hotell. På grunn av den pågående pandemien måtte den dessverre avlyses, men prosjektet ble ikke lagt dødt av den grunn. 

– Vi ville ikke gi slipp på tanken om å inspirere sykepleierne våre til å tenke nytt og annerledes. Derfor bestemte vi oss for å arrangere en lokal digital innovasjonscamp i stedet for kongress med fysisk oppmøte, forteller Cecilie Lund Murray, en av initiativtakerne og fagutviklingssykepleier ved ortopedisk avdeling.

Innovasjonscamp for sykepleiere.

Cecilie Lund Murray noterer med skjermen av deltagere i bakgrunn under innovasjonscampens første samling. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

Første camp ble arrangert onsdag 9. september, og initiativet fortsetter med tre tilsvarende dager i løpet av høsten, på sykepleiernes kompetansehevingsdager. 

Idéer med stort potensial

På campdagen møtes inndelte grupper med sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeiderne tilknyttet sengepostene ved avdelingen for å jobbe sammen med et oppdrag. De utvikler en idé og avslutningsvis presenterer, eller «pitcher», den for en jury. Én vinner blir kåret på slutten av hver camp. Det hele skjer digitalt gjennom verktøyet Zoom.

– Tanken er at vi setter innovasjon på dagsorden, og at vi gjennom innovasjonscampen får sykepleierne på ortopedisk avdeling til å både reflektere over utfordringer i hverdagen og få anledning til å komme opp med løsninger på disse. Dette kan være alt fra organisatoriske til mer spesifikke og avgrensede problemstillinger, sier Murray.
En slik type innovasjonscamp er et kjent format fra sykepleierutdanningen på NTNU, men Murray kjenner ikke til at noe slikt er gjort på St. Olav tidligere. 

Vi er ganske stolte over at vi har fått til dette, og at vi lyktes i å finne en god digital løsning på det. Vanligvis går slike camper over tre dager, så juryen var svært imponert over hva de ansatte fikk til på bare én dag denne første runden. Ikke minst fordi de måtte jobbe sammen digitalt, sier hun.

– Vi fikk presentert en lang rekke gode ideer som alle har stort potensial til å kunne videreutvikles og implementeres i vår og andres arbeidshverdag. Folk var også veldig kreative under pitchingen, noe som skapte stor entusiasme hos juryen. 

Presentasjon av bidraget

Presentasjon av bidraget «Opp-og-stå», et multifunksjonelt forflytningsbelte. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

På den første campen ble sju bidrag presentert. Blant disse var «Soundmask», bruk av lydmaskering på avdelingene for å opprettholde taushetsplikten på utsatte steder, og «Opp-og-stå», et multifunksjonelt forflytningsbelte som ivaretar både pasient og helsepersonell i forflytning. 

Matbestillingsprogram til topps

Vinneren, derimot, ble gruppen bak bidraget «Matbestilllingsprogram Lettposten». De presenterte et bestillingsprogram, likt det vi kjenner fra restauranter, der bestilling og frakt av mat blir mer spesifikke for de behov og ønsker pasienten har. Ifølge juryen hadde gruppen identifisert og synliggjort problemet på en tydelig måte, i tillegg til at de viste til hvordan problemet er forsøkt løst fra før. 
Idéen de kom opp med var godt beskrevet, og ikke minst hadde de formulert hvor mye tid og ressurser som kan være spart ved å lage den nye løsningen. Presentasjonen var også engasjerende og overbevisende, forteller Murray. 

– Avhengig av nye løsninger

For å gjennomføre campene har de hentet inn svært kyndig kompetanse på området. Gunn Berit Nergaard, PhD-kandidat, sykepleier og entreprenør er med for å si litt om sykepleierens rolle som entreprenør og innovatør i helsetjenesten, og rådgiver Marthe Strømsem fra Ungt Entreprenørskap (UE) Trøndelag bistår i den kreative prosessen. 

De har også fått tilgang på en leksjon i pitching fra Entreprenørskolen på NTNU, i tillegg til at de har utnyttet seg av kompetansen til Lene Blekken, førsteamanuensis fra NTNU ISM, sykepleieutdanningen, som har erfaring med å arrangere slike camper på NTNU fra før. 

Entreprenørskap og innovasjon bør ikke være for spesielt interesserte, og alle trenger en grunnleggende kompetanse i hva entreprenørskap innebærer. Med et helsevesen i stadig utvikling og endring, og med mindre tildelte ressurser, er det ikke bare viktig å være i stand til å tenke ut nye og gode løsninger, vi er faktisk helt avhengige av det, påpeker Cecilie Lund Murray. 

Unik innsikt i pasientenes behov

Satsingen er absolutt i tråd med St. Olavs hospitals forbedringsprogram, der innovasjon er ett av satsingsområdene. Der oppfordres det til at det skal «nytte å tenke nytt», og at innovasjon skal skje ute i organisasjonen hvor utforingene og ideene oppstår. At det skal skapes en kultur for innovasjon, står sentralt. 

Mye tyder likevel på at sykepleierens rolle i innovasjonsarbeidet, på et generelt grunnlag, er et uutnyttet potensial, mener Murray. 

Sykepleieren er den som på mange måter står nærmest og har lengst kontakt med pasienten i et behandlingsforløp. Dette gir oss en unik mulighet til å få innsikt i pasientenes behov, og dermed kunne se hvor det er behov for forbedringer. Like viktig er det også å kunne se på utfordringer på egen arbeidsplass og komme opp med løsninger for hvordan man kan gjøre sin egen arbeidshverdag bedre. Sykepleiere må i takt med tiden utvikle faget sitt, og utfordringene krever at vi er kreative, nyskapende og tenker løsninger gjennom innovasjon og forbedring, uten nødvendigvis å få tilførsel av ressurser. 

Juryen følger begeistret med under presentasjonene.

Juryen følger begeistret med under presentasjonene. Foto: Elling Finnanger Snøfugl

Jurymedlemmene under campen var Mette Røsbjørgen, avdelingssjef sykepleie ortopedisk avdeling, Marthe Strømsem – rådgiver i UE (Ung entreprenørskap), Lene Blekken – Førsteamanuensis, NTNU ISM avd. sykepleie, Mone Nordal – assisterende seksjonsleder med fagansvar, ortopedisk traumatologisk sengepost og Cecilie Lund Murray – fagutviklingssykepleier ved ortopedisk avdeling.