Tre ansatte testet positivt på korona i helga

Alle tre jobber på Øya i Trondheim, to på samme avdeling. Noe planlagt kirurgi blir berørt.

Publisert 20.12.2020

De to smittetilfellene på samme avdeling har medført at 14 sykepleiere, 2 leger og 4 sykepleiestudenter er i karantene. Studentene har avsluttet sin praksis nå. Hendelsen berører noe planlagt kirurgi over helga, og 5 operasjoner blir utsatt. Poliklinisk aktivitet håndteres stort sett uendret. Utsettelse skjer etter en medisinskfaglig vurdering, og de aktuelle pasienter som er berørt får nå beskjed omgående. 

- Avdelingen har god oversikt over situasjonen, og hendelsen skjer samtidig som planlagt aktivitet tas ned til jul, sier fagdirektør Runa Heimstad.

Den siste smittede ansatte har ikke vært på jobb.

Mediehenvendelser  
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne 930 36997