Vil du dele din fødselsopplevelse?

Hvordan er det å føde på St. Olav? Hva påvirker opplevelsen? Vi søker norske og ikke-norske barselkvinner som vil dele sin fødselsopplevelse i forskningsprosjektet «Din fødsel».

Christina Yvonne Kalland
Publisert 02.10.2020
Sist oppdatert 07.10.2020

– Vi tror dette er en viktig og relevant studie. Tematikken er også lite studert, særlig i Midt-Norge. Det er viktig for oss å vite hvordan kvinnene opplever helseomsorgen de får under fødsel og barselopphold her hos oss, sier seksjonsoverlege ved Fødeavdelingen på St. Olav, Elisabeth Balstad Magnussen.

 
I disse dagene starter forskningsprosjektet «Din fødsel» opp. Her inviteres kvinner som nylig har født på St. Olav til å dele sin opplevelse via et spørreskjema. Skjemaet finnes på flere forskjellige språk, og studien er godkjent av REK og Forskningsutvalget ved St. Olavs hospital.

Kvinnelige immigranter blant de mest utsatte for fødselstraumer

– Studier i andre land har vist at kvinnelige immigranter er blant de mest utsatte for utilfredsstillende fødselsopplevelser og fødselstraumer, noe som potensielt kan ha langvarige konsekvenser for kvinners mentale og fysiske helse. Nesten en fjerdedel av kvinnene som føder på St. Olav i dag, er selv født utenfor Norge. Vi trenger å vite mer om faktorene som kan hindre kommunikasjon og gjensidig forståelse mellom kvinner og helsepersonell under fødsel, sier forsker og leder for forskningsgruppa, Jennifer Infanti.

bilde-studie.jpg: Del din fødsel: Elisabeth M, Jennifer I, Negin S, Kristin R. Foto: CYOK

De vil vite hvordan kvinner opplever fødsel- og barselopphold ved St. Olav. Fra venstre: Seksjonsoverlege ved Fødeavdelingen Elisabeth Magnussen, forsker og hovedveileder Jennifer Infanti, forskningsjordmor Negin Sadati og medisin- og forskerlinjestudent Kristin Reppen. Foto: Christina Yvonne Kalland


Vil ha innsikt i hvordan Covid19-tiltakene har påvirket
Elisabeth Balstad Magnussen forteller at de ønsker å undersøke hva som påvirker fødeopplevelsen. 

– Det er også vesentlig å studere om det er forskjell i fødselsopplevelsen for vestlige og ikke-vestlige kvinner. I tillegg er vi interessert i mer informasjon om hvordan Covid19-tiltakene har påvirket svangerskap, fødsel og barseltid, tilføyer Magnussen.

Kristin Reppen er medisinstudent ved forskerlinjen ved NTNU, og prosjektet er hennes prosjekt på forskerlinjen. 

– Jeg synes det er spennende å komme i gang med datainnsamlingen. Vi har jobbet lenge med å utvikle et spørreskjema som jeg håper dekker alle viktige aspekter rundt fødselsopplevelsen. Det blir veldig interessant å se på resultatene av det i etterkant, sier Reppen.

Aktuelt for deg eller noen du kjenner å delta i studien? Gå til studiens nettside! 


Information about the study in English


Consent sheets with information in other languages - NTNU


Studien inkluderer ikke gravide på forhånd. Man kan altså ikke melde seg til studien før man er ferdig med fødsel på St. Olavs hospital. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital og Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU. Disse står bak:

Jennifer Infanti, forsker, Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
Kristin Reppen, medisin- og forskerlinjestudent, NTNU
Elisabeth Magnussen, seksjonsoverlege ved fødeavdelingen, St. Olavs hospital
Berit Schei, professor og overlege, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU og St. Olavs hospital
Negin Sadati, forskningsjordmor, St. Olavs hospital
Elham Tarakameh, forskningsjordmor, St. Olavs hospital
Lena Henriksen, jordmor og forsker, Ullevål sykehus og OsloMet