Utvider recovery på Nevro intensiv

- Bidrar til at vi kan få gjort flere operasjoner

To ekstra senger på recovery på Nevro intensiv bidrar til at vi kan ta i mot flere nyopererte pasienter etter operasjon på ØNH/Kjeve.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 29.04.2021

Det startet som en god ide fra ansatte og samarbeid mellom Klinikk for Øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer og Nevroklinikken. Nå er recovery på Nevro intensiv utvidet, og ansatte og lokaler er klare til å motta flere nyopererte pasienter. 

Recovery på Nevro intensiv har vært en flaskehals for full utnyttelse av operasjonsaktivitet på øre-nese-hals/kjeve operasjon. To ekstra senger på oppvåkningsenheten (recovery) øker kapasiteten. Hensikten med ombyggingen er derfor at pasienter skal unngå unødvendig lang ventetid på planlagte inngrep.

- Dette er et bidrag til at vi skal få gjort flere operasjoner, der hensikten er å unngå at pasienter må vente unødvendig lenge på planlagte inngrep innenfor ØNH og kjevekirurgi. Vi tror også at bedre plass på oppvåkningsenheten vil ha en positiv innvirkning på pasientenes opplevelse av oppholdet på St. Olavs hospital i forbindelse med operasjonen sin, sier klinikksjef ved Klinikk for Øre-nese-hals kjevekirurgi og øyesykdommer, Marit Fagerli.

Det er St. Olav Eiendom som har stått for ombyggingen, som har skjedd samtidig med daglig drift. Det krever grundig planlegging, og de ansatte ved Nevro intensiv er godt fornøyde med gjennomført prosjekt.

- Vi er klare til å vise oss tilliten verdig ved å lage god pasientbehandling ut av dette, sier Fagerli. ​

nevro.jpg

En aldri så feiring for å markere utvidelse av recovery på Nevro intensiv. Her sykepleier Hanne Eide fra Nevro intensiv og avdelingssjef på Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi, Nils Petter Fossland. Foto: Aud Kamsvåg