– Det viktigste er at avdelingene bruker meg

Den nye muslimske kulturkonsulenten på St. Olavs hospital håper å sitte minst mulig stille på kontoret. Dilek Guven Akdeve (46) vil være aktivt ute i avdelingene for å hjelpe muslimske pasienter og pårørende i møtet med det norske helsevesenet.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 03.02.2021
Sist oppdatert 05.01.2023

– Noen ganger er det fint å ha en kontaktperson som kan hjelpe til med å skape tillit og trygghet på tvers av kulturene. Som muslim forstår jeg kulturen og kan bidra som en slags brobygger mellom pasienter, pårørende og helsepersonell, sier Dilek.

For to uker siden startet hun i jobben som muslimsk kulturkonsulent i 40-prosentstilling i Preste- og samtaletjenesten. I praksis vil det si at hun er på jobb tirsdager og torsdager. 

Dilek Guven Akdeve, muslimsk kulturkonsulent

Dilek Guven Akdeve er ny muslimsk kulturkonsulent i preste- og samtaletjenesten på St. Olavs hospital. Foto: Øyvind Taraldset Sørensen/St. Olavs hospital

Hun har allerede møtt noen pasienter, men koronasituasjonen gjør det for tiden vanskelig å dra så mye rundt på avdelingene som hun selv ønsker. Det håper hun snart endrer seg, og at helsepersonellet selv skal si fra og kontakte henne når de har muslimske pasienter på avdelingene. Terskelen skal være lav, mener hun.

– Det viktigste er at vi blir kjent og at de bruker meg. Det trenger ikke være noe spesielt, jeg vil gjerne bare komme innom for å si hei og hilse på. Det kan skape en trygghet. Jeg vil være tilgjengelig for alt fra samtaler til ritualer. I tillegg er det jo mange ensomme mennesker som gjerne ønsker å ha noen trygge personer tilstede som forstår deres situasjon, påpeker 46-åringen.

Verdifull jobb

Dilek Guven Akdeve, som opprinnelig er tyrkisk kurder, er utdannet førskolelærer og har gjennom 15 år jobbet i moskéen ved Mevlana kulturforening på Kolstad. Der er hun kvinnelig imam og styremedlem.

– Å kunne jobbe på St. Olav med disse menneskene er utrolig verdifullt for meg. Det gir meg glede å kunne ta fatt på dette, sier hun. 

–  For en muslimsk person er det viktig å hjelpe andre. Det er også det jeg har forsøkt å gjøre de siste 15 årene, særlig når det gjelder integrering. Dette er noe jeg virkelig brenner for.

Forventinger og tillit

Ordningen med muslimsk kulturkonsulent er kanskje ikke så kjent på sykehuset, selv om den har eksistert i 10 år. Dilek er den femte i rekken, der Emir Krilic og Matri Abroud har vært de mest fremtredende tidligere. Hovedprest Øyvind Taraldset Sørensen ved Preste- og samtaletjenesten er godt fornøyd med det nye tilskuddet i avdelingen.

– Det viser seg at pasienter med muslimsk bakgrunn og innvandrere med en annen kulturbakgrunn enn vår, ofte har god nytte av kontakt med kulturkonsulentene. Ofte handler det om forventninger til hva sykehuset kan bidra med og problemstillinger som har med tillit å gjøre. Dilek er en engasjert dame som jeg er helt sikker på at kommer til å gjøre en god jobb, sier Taraldset Sørensen.

Samles i sorgen

Den nye kulturkonsulenten trekker frem sin egen bakgrunn og kulturforståelse som en styrke, og at de muslimske kulturene har mye til felles selv om de strekker seg over store geografiske områder. 

– I mange av disse kulturene er religion blandet med kultur. Jeg har en forståelse av hvordan de vil ha det, og spesielt når det kommer til sorg. Der er det noen forskjeller fra den norske kulturen, sier Dilek, og trekker fram et eksempel.

– Når en muslim er på dødsleiet er det ikke alltid så lett for en norsk sykepleier å vite hva en skal gjøre. Har vi en syk person som skal dø, så samler vi oss. Vi deler sorgen. Da kan det være ganske mange personer involvert, og da blir det viktig å snakke med både pårørende og helsepersonellet slik at alle forstår hva som skal skje videre, og at vi skaper en felles forståelse slik at vi unngår unødvendige konflikter og misforståelser. Dette går begge veier.