– En selvfølge å ta vaksinen

Årets influensavaksiner ankom St. Olavs hospital 19.oktober. – Det er en selvfølge for meg å ta den, sier lungesykepleier Eva Marie Wangen. Sykehuset har et mål om 85 prosent vaksinedekning blant ansatte i år.

Kirsten McDonagh
Publisert 19.10.2021
Sist oppdatert 25.05.2023
Lungesykepleier sitter i stol og får vaksine. Begge smiler.

Lungesykepleier Eva Marie Wangen får influensavaksinen av kollega Linn Grytvik.

Startskuddet for årets influensavaksinering på St. Olavs hospital startet i dag, 19.10.Ansatte på lungemedisinsk poliklinikk startet vaksineringen allerede samme formiddag:

– Vi omgås pasienter hele dagen, og det er en selvfølge for meg å beskytte pasientene våre og oss selv, sier Eva Marie Wangen, som har tatt vaksinen hver høst de siste årene.

Mål om 85 prosent vaksinedekning

Influensasesongen er ventet å ankomme Norge og Trøndelag senere i høst eller på nyåret. FHI forventer at årets utbrudd av influensa vil bli kraftigere enn normalt​.
Målet til St. Olavs hospital er derfor 85% vaksinedekning, noe administrerende direktør Grethe Aasved mener at sykehuset kan greie:

– Influensavaksinen er viktigere enn noen gang. Ved å ta vaksinen kan vi unngå å smitte pasienter og kolleger, og dermed forebygge sykdom. Dette er spesielt viktig for å beskytte pasienter og ansatte som ikke selv kan få vaksine, og har også betydning for å opprettholde sykehusets beredskap.
Gretheaasved_influensavaksine.jpg

Administrerende direktør Grethe Aasved tar også influensavaksinen.

Ny vaksine hvert år

Årets influensavaksine inneholder antigener fra fire influensavirustyper​ (to A-stammer og to B-stammer).

Influensaviruset endrer seg stadig, og vaksinen må derfor årlig tilpasses virustypene som sirkulerer.

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og gir svært sjelden alvorlige bivirkninger.