- Gode på digitalisering i Helse Midt-Norge

Bent Høie brukte sykehustalen 2021 på å takke for innsatsen hittil i pandemien. Han løftet fram både St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal i talen.

Publisert 14.01.2021
Sist oppdatert 16.12.2022

Hvert år holder helse- og omsorgsminister Bent Høie en tale for sykehusene med forventninger og krav til medarbeidere, ledere og styrene ved landets sykehus. I årets tale fokuserte Høie på hvor mye helsetjenesten har fått til under pandemien. 

Sykehustalen januar 2021.jpg

SYKEHUSTALEN: Bent Høie holdt sykehustalen digitalt i 2021. Foto: Skjermprint- Selv om dere er trent til å håndtere kriser, er en pandemi en ekstrem og uvanlig krisesituasjon. Dere som behandler og tar vare på pasientene våre, har måttet ta et ekstra stort ansvar. Pandemien viser hvor mye vi får til i helsetjenesten. Vi er en sterk helsetjeneste. Også i krisetider. Jeg er stolt av dere, sa Høie til medarbeiderne i spesialisthelsetjenesten.
Ministeren løftet fram både Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital som gode eksempler på digitaliseringen under pandemien. Han siterte administrerende direktør Grete Aasved ved St. Olav på at krisen har ført til et kvantesprang i å finne felles løsninger mellom sykehuset og kommunene.

- Det er akkurat dette jeg ønsker å få til, sa Høie.

Høie snakket også om mål og oppdrag for 2021 da han presenterte innledningen på oppdragsdokumentet for 2021.

- Jeg mener det er nødvendig å tenke langsiktig om oppdragene og styringsmålene for 2021, sa ministeren og presenterte styringsmålene for 2021:

  • Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet