– Historisk og nasjonal betydning

Onsdag 27. oktober ble det nye sikkerhetsbygget til St. Olavs hospital offisielt åpnet. – Det er med stolthet og ydmykhet vi tar i bruk dette bygget, planlagt og bygget for å ivareta pasientene og samfunnets krav om trygghet, sa avdelingssjef Antje Daniela Gross-Benberg under åpningen.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 28.10.2021
Sist oppdatert 02.11.2021

Med det er gamle Brøset historie. For to år siden tok administrerende direktør Grethe Aasved det første gravemaskintaket, og denne uken var det tid for å erklære bygget offisielt for åpnet. 

– På høy tid at pasientene får bygninger som gjenspeiler den moderne behandlingen de mottar fra fagmiljøet 
Antje Daniela Gross-Benberg

STOLT OG YDMYK: Avdelingssjef Antje Daniela Gross-Benberg under åpningen av det nye sikkerhetsbygget. - Det er et stort privilegium å få være med på dette. Foto: Geir Otto Johansen

– ​Dette er et paradigmeskifte, og det er et stort privilegium å få være med på dette. Det er en begivenhet av historisk og nasjonal betydning, og viser at St. Olav prioriterer psykisk helsevern høyt. Det å skape trygghet og sikkerhet er nødvendig for å ivareta pasienter og samfunn, og dette bygget er planlagt med tanke på de som skal bruke det. Lokalene her og våre dyktige fagfolk skal sikre våre pasienter en verdig behandling. Samtidig er sikre og gode arbeidsplasser nøkkelen til god sikkerhetspsykiatri. Det ligger masse engasjement og innovasjonskraft bak dette bygget, på vegne av våre pasienter og samfunnet. Tusen takk til alle som har bidratt til det resultatet vi har fått, sa Antje Daniela Gross-Benberg.

 
bilde av sissel trønsdal og tomas iver hallem

OFFISIELT ÅPNET: Sissel Trønsdal fra Trondheim kommune og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem var til stede for å åpne bygget, og hadde med blomster og gaver. Foto: Geir Otto Johansen​ 

Aktivitetsarealer

I 1895 ble det første kriminalasylet i Norge etablert på Skansen i Trondheim. Da ble det gamle Slaveriet tatt i bruk. I 1923 ble det åpnet asyl for farlige og vanskelige pasienter på Reitgjerdet. Bygningene var den gang nyrenoverte, men var i utgangspunktet oppført for behandling av spedalske. I 1987 ble Reitgjerdet lagt ned, og Brøset sin historie startet. I 2021, 136 år etter at det første tilbudet ble etablert, åpner det for første gang et tilbud i Norge som tilbyr pasientgruppen behandling i fasiliteter som er bygget for formålet.
– Dette er en dag vi på St. Olav har sett frem til med glede, stolthet og takknemlighet. For første gang i norgeshistorien får denne pasientgruppen et behandlingstilbud i et bygg som er tilpasset dem. Bygget har store aktivitetsarealer, noe som er et bevisst valg for å tilpasse bygget til St. Olavs behandlingsmetodikk. Både styret og fagmiljøet har stått på for å få til dette, sa styreleder ved St. Olav, Anne Breiby.

 
Bilde av styreleder Anne Breiby

HISTORISK: - For første gang i norgeshistorien får denne pasientgruppen et behandlingstilbud i et bygg som er tilpasset dem, sa styreleder ved St. Olav, Anne Breiby, som ønsket velkommen til åpningsarrangementet. Foto: Geir Otto Johansen

Se bilder fra det nye sikkerhetsbygget

Mulighetenes område
Hege Hafstad fra Brukerforum hadde også gode ting å si om det nye bygget og mulighetene som ligger der.

– Omgivelsene vil støtte opp om behandling, omsorg og støtte, og pårørende vil få en helt annen mulighet til å tilnærme seg sine. Dette er mulighetenes område, også for de ansatte. Ansatte som er trygge på jobb gir bedre behandling, sa Hafstad i sitt innlegg. 

 
Fagmiljøet på Brøset som nå flytter til Lade og Østmarka står også sterkt internasjonalt, spesielt gjennom «Brøset Violence Checklist». Dette er en metodikk for å forutsi voldelig atferd som er kopiert langt utover Norges grenser. Prosessen med mål om å etablere et nybygg for avdelingen på Brøset ble startet i 2016. I løpet av høsten flytter også alle pasientene til det nye bygget.

 
DSC08104.jpg


 
bilde av førstestatsadvokatr katharina riise

SKJÆRINGSPUNKT: Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, Katharina Riise, holdt innlegg om rettspsykiatri og juss, og utfordringene som må håndteres i skjær​ingspunktet mellom helse og justis. Foto: Geir Otto Johansen

bilde av arkitekt Christian Karlsson

ARKITEKTENS IDE: Arkitekt Christian Karlsson snakket om hvordan tanken bak det nye sikkerhetsbygget er tuftet på nærhet og åpenhet; korte avstander og store vindusflater. Foto: Geir Otto Johansen​​​​​
​​Se flere bilder fra åpningen her​


 
  • Avdeling ved St. Olavs hospital som tilbyr utredning og behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og alvorlig problematisk atferd. Siden oppstarten i 1987 har avdelingen vært lokalisert på Brøset i Trondheim, men flytter nå til nytt sikkerhetsbygg på Lade. 
  • Avdelingen har i dag flere nasjonale, regionale og lokale oppgaver som er knyttet til behandling, fagutvikling, forskning og undervisning:
  • Sikkerhetsavdelingen gir behandlingstilbud for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og risikoatferd. Den er delt i regional og lokal avdeling, med 10 regionale plasser og 6 plasser for pasienter fra St. Olav.  
  • Nasjonal enhet for rettpsykiatrisk sakkyndighet (NERS) skal sikre god tilgang på rettpsykiatrisk sakkyndige og gi råd til politi og påtalemyndighet, i tillegg til å lede nasjonalt fagutviklingsarbeid.
  • Sinnemestringspoliklinikken er et tilbud til kvinner og menn med vold- og aggresjonsproblemer i nære relasjoner, der behandlingen skal hjelpe dem å finne alternative måter å reagere på.
  • Behandling av seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten (BASIS) er et frivillig behandlingstilbud til personer som er dømt for seksuallovbrudd, og har antatt forhøyet risiko for å begå nye seksuallovbrudd. 
  • Sentral fagenhet for tvungen omsorg er en nasjonal enhet for psykisk utviklingshemmede som dømmes til særreaksjon etter straffeloven. Enheten har ansvaret for utreding og tilbakeføring til hjemkommunen for gjennomføring av særreaksjon.
  • Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse Midt-Norge er et av fire kompetansesentre i Norge som til sammen utgjør det nasjonale kompetansesenternettverket SIFER.
  • Fengselspsykiatrisk poliklinikk ligger i Trondheim fengsel og tilbyr innsatte utredning og behandling for psykiske lidelser.
  • «Det finnes hjelp» er et tilbud til personer over 18 år som er bekymret for at de har seksuell interesse for barn, og frykter at de kan begå overgrep. Nasjonalt kan man få hjelp anonymt på detfinneshjelp.no, i tillegg til at det finnes et lokalt samtaletilbud ved avdelingen på telefon 905 18 415.