– Stor stas å få en slik pris

Professorene Marianne Wallenius og Monika Østensen, som er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) ved. St. Olavs hospital, er tildelt Kvinnehelseforskningsprisen for sin forskning på svangerskap og revmatisk sykdom.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 17.09.2021
Sist oppdatert 25.05.2023

Kvinnehelseforskningsprisen deles hvert år ut av sentralstyret i Norske Kvinners Sanitetsforening til aktører som gjennom forskning har bidratt til å fremme kvinnehelse og kvinners livsvilkår. Prisen er på 100.000 kroner.​

– Vi kan trygt si at Østensen og Wallenius er verdige vinnere. De jobber i Sanitetskvinnenes ånd for å løfte kvinner med sykdommer og lidelser som går under radaren. Arbeidet deres går inn i et større kvinnehelseperspektiv hvor arbeidet for mer kunnskap og tilgang til likeverdige helsetjenester for alle fortsetter, skriver Sanitetskvinnene på sine nettsider.

Les mer om prisen og prisvinnerne på sanitetskvinnene.no

Professorene Monika Østensen og Marianne Wallenius poserer med Kvinnehelseforskningsprisen 2021.

Prisvinnere: Monika Østensen og Marianne Wallenius mottok prisen i slutten av august 2021. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

​​Professor og overlege Marianne Wallenius er svært glad for at forskning på kvinners helse nå får anerkjennelse.

– Det er selvfølgelig stor stas å få en slik pris, både for meg som forsker, men også for den oppmerksomheten en slik pris gir til Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer​, sier Marianne Wallenius. 

Ble frarådet å få barn

Monika Østensen startet Senter for mødre med revmatiske sykdommer da hun kom til Trondheim i 1992 og startet opp revmatologisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT), dagens St. Olavs hospital. Hun var den første professoren og avdelingssjefen ved revmatologisk avdeling. 

På denne tiden ble kvinner med revmatiske sykdommer enda ofte frarådet å få barn. 

– Monika Østensen var den første i verden som forsket på dette feltet og skapte et nytt fagfelt; revmaobstetrikk. Johan Skomsvoll tok sin doktorgrad innen dette feltet med Monika Østensen som veileder, forteller Wallenius. 

Østensen forlot Trondheim i 1999, men senteret fortsatte å eksistere videre. 

Wallenius tok sin doktorgrad på samme fagfelt i 2011, med blant andre Johan Skomsvoll som veileder. I 2012 skjedde noe viktig da senteret fikk status som Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) med sykepleier Hege Koksvik som seksjonsleder. 

Viktig register

Koksvik har for øvrig arbeidet ved senteret nesten fra begynnelsen. 

– I dag er hovedoppgaven å spre kompetanse om fagfeltet til helsepersonell og pasienter i hele landet. Senteret har bygd opp kvalitetsregisteret RevNatus, hvor 19 enheter i Norge registrerer kvinner med revmatiske sykdommer gjennom svangerskapet og ett år etter fødselen, sier Wallenius. 

Registeret har så langt avgitt data til to doktorgrader, tre mastergrader, og nå pågår et postdoc-prosjekt, to PhD-prosjekter og to studentprosjekter. 

Kvinnehelseforskningsprisen er med på å belyse fagfeltet og gi oppmerksomhet og verdi til den forskningen som har utgått fra senteret og som fortsatt pågår derfra.

Håper på høyere prioritering

Forskningen har hatt betydning for klinisk praksis, og i dag hører det med til unntaket at kvinner med revmatisk sykdom blir frarådet å få barn, forklarer Wallenius. 

– Fortsatt trenger vi ny kunnskap, blant annet om de sjeldne revmatiske sykdommene, og vi håper prisen kan være med på å gjøre at dette feltet også kan prioriteres høyere angående forskningsmidler, også med tanke på at kvinnehelseforskning nå er et prioritert satsningsområde fra regjeringen.