– Vil bety veldig mye for pasientene

Denne uken var helse- og omsorgsminister Bent Høie på St. Olav for å høre om videre planer med Senter for psykisk helse på St. Olav.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 04.08.2021

Høie fikk se tomten som er avsatt til det nye senteret for psykisk helse på Øya, og ga grønt lys for videre planlegging av samlokalisering av behandling, forskning og utdanning i nytt bygg. 
​– Dette vil bety veldig mye for pasientene, som vil kunne få et bedre samlet tilbud når fagfolkene samles på ett sted. Det vil også bety mye for samarbeidet med andre avdelinger på sykehuset, sier Høie.


VIL BETY MYE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte denne uken St. Olav, og fikk se hvor det er tenkt at Senter for psykis

VIL BETY MYE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte denne uken St. Olav, og fikk se hvor det er tenkt at Senter for psykisk helse skal bygges. Foto: Christina Yvonne Kalland

Klinikksjef for Klinikk for psykisk helsevern - akutt,  barn og unge, Vegard Vestvik, orienterte statsråden om status for prosjektet og videre planer.
– Vi kan nå gå i gang med konseptfasen for å utvikle hvordan et fremtidig senter skal se ut, hvordan det skal driftes og hva det skal inneholde. Nå er det vår oppgave å utvikle prosjektet videre, og få til et bygg som er realiserbart og som vi kan gå i gang med, sier Vestvik. 

Klinikksjef Vegard Vestvik orienterer statsråden om videre planer for Senter for psykisk helse. Foto: Christina Yvonne Kalland

Klinikksjef Vegard Vestvik orienterer statsråden om videre planer for Senter for psykisk helse. Her foran tomta på Øya​ som er avsatt til bygget. Foto: Christina Yvonne Kalland

– Jeg er veldig glad for dette. På NTNU har vi ønsket at Senter for psykisk helse skal være etter samlokaliseringsmodellen som vi har for øvrig mellom universitetet og sykehuset, der det er mange som har delte stillinger. Dette er også en styrke for de som utdannes, mener rektor ved NTNU, Anne Borg.

St. Olav ønsker å samle virksomheten innen psykisk helsevern på færre steder for å gi bedre pasientforløp med raskere og mer presise avklaringer. En samling av akuttvirksomheten vil gi én vei inn for akutte henvendelser knyttet til psykisk helse og rus for barn, unge, voksne og eldre. Nærhet til somatiske avdelinger og akuttmottak, kommunal legevakt og Klinikk for rus og avhengighet vil kunne bidra til raskere avklaringer for pasienten. Mandatet for konseptfasen beskriver også gevinster for samarbeidet med NTNU og hvordan utbyggingen inngår i universitetets plan for utvikling av campus. 

Foreløpig framdriftsplan tilsier at Senter for psykisk helse kan tas i bruk i 2028. Prosjektkostnader vil avklares gjennom videre arbeid.


Høie besøkte også Østmarka under sitt besøk i Trondheim, og fikk blant annet en omvisning på Treningsklinikken. ​

TRENING SOM BEHANDLING: Håvard og Sissel forteller her statsråden om hvordan de har fått god hjelp på Treningsklinikken. Foto: C

TRENING SOM BEHANDLING: Håvard og Sissel forteller her statsråden om hvordan de har fått god hjelp på Treningsklinikken. Foto: Christina Yvonne Kalland