Besøk begrenses til et minimum

Den økte smittesituasjonen i Trøndelag gjør at St. Olavs hospital igjen innfører begrensninger for besøk på sykehuset.

Publisert 06.01.2021
Sist oppdatert 09.02.2021

Innstrammingen gjøres for å begrense smitterisikoen for koronavirus og beskytte pasienter og helsepersonell. 

Besøk fra pårørende på avdelingene skal begrenses til et absolutt minimum. Unntak gjøres for pårørende til kritisk syke og fødende etter avtale med avdelingen de skal besøke. Alle barn har også rett til å ha med seg én pårørende under innleggelse og besøk på poliklinikken. 


Fødende 

For fødende med partner gjelder følgende:

  • Partner kan være til stede under fødsel og barselopphold, men kan ikke forlate avdelingen under oppholdet. 
  • Besøk av andre er ikke tillatt, heller ikke søsken. 
  • Partner kan etter avtale besøke mor hvis hun har behov for ett opphold på Intensiv /Recovery. 
  • Kritisk syke gravide inneliggende i Føde observasjon kan få ta imot besøk av partner. Besøk avtales på forhånd.

Ledsagere

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Dette gjelder også for poliklinikk.

Media

Begrensningene gjelder også for pressen. For å begrense smittespredning, vil ikke journalister og fotografer få anledning til å komme inn i sykehuset så lenge smittesituasjonen er slik den er nå per 6. januar 2021.
– Vi vil fortsette å stille opp til intervju som vanlig, men slik pandemien har utviklet seg nå, må det skje på telefon, e-post eller utendørs, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

Kontaktinfo ved pressehenvendelser: kommunikasjonsavdelingen@stolav.no eller kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne 930 36 997.