Forsterker tiltak før nytt redningshelikopter starter landing

Fredag 14. mai settes AW101 SAR Queen i drift. Etter at en ambulanse fikk blåst inn vinduet som følge av sterk rotorvind under testlanding 12. mai, settes det inn ytterligere sikkerhetstiltak.

Marit Kvikne
Publisert 13.05.2021
Sist oppdatert 14.05.2021
St. Olavs hospital og NAWSARH-prosjektet* hadde 12. mai møte for å gjennomgå hendelsen, hvor rotorvinden på bakken medførte en sterk trykkbølge som blåste ut vinduet på en parkert ambulanse. En ambulansearbeider fikk lette skader. 

– Jeg ble sjokkert over at noe slikt kunne skje, siden vi allerede hadde iverksatt strenge tiltak for å sikre situasjonen under landing og take-off med det nye helikopteret.  Samtidig er jeg lettet over at det ikke ble alvorlige personskader, og at det ikke var pasient i ambulansen. Hendelsen viser at de iverksatte, midlertidige tiltakene likevel ikke var tilstrekkelige. Før oppstart setter vi derfor inn ytterligere tiltak som sikrer at ingen personer er i, eller i nærheten av, ambulansene ved ambulanseinngangen. Det forutsetter både vakthold og prioritering av eventuelle samtidighetskonflikter fra AMK, fordi ambulanse og helikopter ikke kan komme med pasient samtidig. Det er ikke mulig å fjerne ambulansene ved hver landing. For at SAR Queen-helikopteret skal kunne lande, må vi derfor foreløpig akseptere risiko for materielle skader på ambulansene, sier sykehusdirektør Grethe Aasved. Pasientsikkerhet går foran fare for materielle skader, og for befolkningen er det viktig å vite at helikopteret faktisk kan lande nå.

Kortsiktige tiltak

Sykehuset og NAWSARH-prosjektet har fra før gjennomgått risiko på grunn av sterk rotorvind, og blitt enige om midlertidige tiltak for at redningshelikopteret skal kunne starte å lande på universitetssykehuset. Tiltakene bygger på resultatene fra testlandingene 16. februar i år. Ros-analysen, som er utført av Safetec, dokumenterer at det kreves omfattende sikringstiltak på bakken. Målingene viser at rotorvinden er sterkest ved avgang. En føre var-tilnærming betyr imidlertid at det er etablert samme sikringstiltak både ved landing og avgang. 

– Hendelsen 12. mai skjedde i forbindelse med landing, og viser hvor viktig vår føre var-tilnærming har vært. Tryggheten for pasienter, ansatte og alle som ferdes på sykehuset kommer først, sier Aasved.

For beredskapen i Midt-Norge er det viktig at de nye redningshelikoptrene settes i drift, og de kortsiktige tiltakene gjør det nå er mulig å lande på St. Olavs hospital. 

– Tiltakspakken er svært omfattende, og er absolutt ikke bærekraftig i lengden. Det lages nå en rapport fra hver landing, og sammen med NAWSARH-prosjektet skal vi evaluere og vurdere, og iverksette langsiktige og permanente tiltak, sier Aasved. Tiltak mot støy og vibrasjoner på nærliggende og utsatte bygg og avdelinger måles og følges nøye. Dette vil også være en del av den videre evalueringen.  Alle tiltak finansieres av NAWSARH-prosjektet, sier sykehusdirektøren. 

Vakthold og sperringer

Området rundt Akutten og hjerte-lunge-senteret og Gastrosenteret vil bli rutinemessig sperret for trafikk under landing og avgang. Vektere skal sørge for at motoriserte kjøretøy, syklister og fotgjengere ikke går inn i krysset Olav Kyrres gate og Gydas gate, hvor rotorvinden er dokumentert å være sterkest. Nå settes det også inn vakthold ved ambulanseinngangen slik at personer ikke oppholder seg i og ved ambulansene.

Tak, verandaer og indre atrier blir avstengt. Det etableres også rutiner for å unngå løse gjenstander i utsatte områder. Evaluering av hendelsen 12. mai viser at alle sikringstiltak var gjennomført før landing.

*) NAWSARH-prosjektet er Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre.