Høyner beredskapen og utsetter planlagt aktivitet

Fullt sykehus på grunn av vedvarende høyt antall utskrivningsklare pasienter gjør at St. Olavs hospital nå utsetter planlagt aktivitet som kan vente. – Situasjonen er nå så alvorlig at den truer pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Publisert 02.11.2021
Sist oppdatert 25.05.2023

Beredskapsnivået ved St. Olavs hospital ble tirsdag 2. november hevet til gult, og sykehuset har varslet Statsforvalteren om situasjonen. Stor pågang av pasienter til St. Olavs hospital på Øya og i Orkdal, kombinert med vedvarende høyt antall utskrivningsklare pasienter, er årsaken til at sykehuset nå må høyne beredskapen og iverksette nødvendige tiltak.  

– Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge. Dette medfører utfordringer knyttet til pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

I dag ligger det 39 utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Tallet har variert mellom 25 og 40 de siste ukene.

– Vi står nå i en krevende situasjon hvor ansatte i sykehuset har en svært tøff belastning for å ivareta sikkerheten til pasientene. Ansatte har gjennom lang tid stått i denne situasjonen, og jeg er bekymret for de ansattes arbeidsbelastning og helse. For å få kontroll på situasjonen, og få frigjort bedre kapasitet til akutt syke pasienter, utsetter vi nå en del planlagt aktivitet som kan vente, sier Aasved, og viser til at sykehuset gjennom flere uker har gjort en rekke interne tiltak for å håndtere situasjonen, uten at dette er tilstrekkelig.

Økende smitte

Økende koronasmitte i Trondheim gjør også at sykehuset må ta høyde for flere innlagte koronapasienter, og St. Olavs hospital følger både RS-smitten blant barn og den kommende influensasesongen nøye. Antall koronapasienter er i dag på et håndterbart nivå, men situasjonen kan raskt endre seg med økt smitte i befolkningen. 

– Vi gjør disse grepene nå for å ivareta pasientsikkerheten og beredskapen. Tiltakene vi nå setter i verk, er nødvendig for at vi skal håndtere den totale situasjonen. Vi gjennomgår driftssituasjonen nøye og håper at tiltakene skal berøre færrest mulig pasienter, sier sykehusdirektøren. 

Korona:
Se ellers forholdsregler som gjelder for St. Olav nå​

Øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som haster går som vanlig

Endringene medfører ingen forandring i kapasitet for øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling, tilbudet til barn og annen behandling som ikke bør vente. 
– Planlagte operasjoner som ikke kan vente, blir gjennomført som planlagt. 

Pasientene blir kontaktet

Pasienter som blir berørt av utsettelse og endringer, blir kontaktet av sykehuset, og trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset. 

– Vi beklager ulempene dette medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, men vi gjør nå det vi kan for å prioritere riktig og være best mulig rustet i situasjonen, sier Aasved.

St. Olavs hospital vil oppdatere informasjon i tråd med utvikling i situasjonen.

Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne 930 36 997