Inviterer alle St. Olavs-ansatte til stort forskningsprosjekt

Samfunnet får flere eldre, og helsetjenesten blir mer digital. Hvordan påvirker det oss som jobber i helsevesenet? Forskningsprosjektet STUNTH inviterer alle ansatte på St. Olav til å delta i studie.

Kirsten McDonagh
Publisert 23.09.2021
Sist oppdatert 25.05.2023

Samfunnet er i endring, og helsevesenet må stadig fornye seg for å møte utfordringene med en varslet eldrebølge og større krav til digitale verktøy. Hvordan påvirker det helsen til sykehusansatte? Bli med på forskningsprosjektet STUNTH, og bidra til viktig forskning!

STUNTH står for St. Olavsundersøkelsen – ny teknologi og helse. Prosjektet er et samarbeid mellom FoU-enheten for helse og arbeid i Midt Norge, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Trykk på bildet for å se video om forskningsprosjektet. Artikkelen fortsetter under videoen.

Helseplattformen og eldrebølge

I slutten av september mottar du, og alle andre ansatte på sykehuset, invitasjonen til å delta i studien på SMS/epost. Studien består av spørreskjema og fysiske målinger.

I første omgang skal forskningsprosjektet se på hvordan innføringen av Helseplattformen påvirker ansatte, med målinger før og etter innføringen av den nye journalløsningen.

– Helseplattformen vil over kort tid endre veldig mange arbeidsprosesser og rutiner i sykehuset, og er derfor blitt kalt helse-Norges største innovasjonsprosjekt noensinne. Vi ønsker blant annet å se på hvordan en så stor digital omstilling vil påvirke ansattes helse og arbeidshverdag, sier prosjektleder Sigmund Østgård Gismervik.

Forskningsprosjektet dreier deretter over mot langtidsfølgene av den varslede eldrebølgen med oppfølgingsstudier som går over de neste ti årene.

– I år 2030 vil Norge for første gang ha flere innbyggere over 65 år enn de under 20 år. I tillegg til økt belastning på spesialisthelsetjenesten på grunn av flere syke eldre, kan det bli knapphet på kompetent arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å se på hvordan dette påvirker ansattes helse og arbeidshverdag, og hvordan vi best kan forebygge og ta vare på ansattes helse etter 2030, sier Gismervik.

Spørreskjema først, deretter feltstasjon

Ansatte som ønsker å delta vil i løpet av høsten og vinteren bli bedt om å svare på to spørreskjemaer og gå med aktivitetsmålere i ei uke.

Det første spørreskjemaet handler om arbeid og vil sendes ut på SMS/ epost til alle. Det er frivillig å delta. Les infoskriv og samtykkeskjema her.

Etter høstferien vil en feltstasjon flytte seg rundt omkring på hele helseforetaket i perioden oktober til våren 2021. Dette koordineres mellom forskerne på STUNTH og en kontaktperson på hver klinikk.

– På feltstasjonen brukes metodikk fra HUNT, hvor man blant annet får påmontert to aktivitetssensorer, en på ryggen og en på låret, som skal brukes i én uke. Disse er små og lette og du vil normalt ikke merke at du har dem på. De brukes til å måle din daglige aktivitet i jobb og fritid, og hvor mye du sover.

Det siste spørreskjemaet som handler om din helse vil du få etter du har gått med sensorene i ei uke. 

DSC06997.jpg

Denne gjengen står bak STUNTH. Øverst fra venstre: Signe Lohmann-Lafrenz (assisterende prosjektleder), Gunn Hege Marchand (leder FoU-enheten for helse og arbeid), Ellen Marie Bardal (prosjektkoordinator), Sigmund Gismervik (prosjektleder), Paul Jarle Mork (professor NTNU).

Forebygge søvn- og helseplager

Svarene fra STUNTH-prosjektet vil gi ny og unik innsikt i arbeidshverdagen og helsen til sykehusansatte, sier assisterende prosjektleder Signe Lohmann-Lafrenz.

– Resultatene fra forskningen vil blant annet danne et grunnlag for å kunne jobbe kunnskapsbasert med å forebygge arbeidsrelaterte plager, sykefravær og frafall fra arbeidslivet for ansatte i sykehus i perioder med digital endring. Dette kan bidra til bedre kvaliteten pasientbehandlingen ved å fremme helse til ansatte.

Les mer om forskningsspørsmålene og prosjektet på www.stunth.no