Justerer mutasjonsanalysene etter feil i to prøvesvar for omikron

Uventede variasjoner i et virusgen medførte at de to første analysene ikke ga utslag på omikronvarianten. - Feilen ble oppdaget gjennom standard kvalitetsrutiner, og analyseoppsettet er nå endret, sier overlege Andreas Christensen ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Publisert 10.12.2021

​​To personer fikk derfor prøvesvar som anga at de var smittet med deltavarianten, når de egentlig var smittet med omikronvarianten.

- Dette er veldig beklagelig overfor de to som er berørt. Avdeling for medisinsk mikrobiologi jobber fortløpende med justering av mutasjonsanalysene og baserer seg på den sikre metoden delgenomsekvensering inntil ferdigjusterte tester er på plass, sier Christensen.
 
Kunnskapen om omikronvariantens genetikk utvides for tiden raskt, og mutasjonstester må hele tiden justeres og oppdateres. Analyselaboratoriet ved St. Olavs hospital bruker mutasjonsanalyser med kommersielle PCR-metoder, som på en rask og effektiv måte skal kunne skille mellom deltavarianten og omikronvarianten på de prøvene som tester positivt for SARS-CoV-2. Analysene som ble brukt innledningsvis er kjent fra flere land.
 
- Denne strategien er valgt på bakgrunn av anbefalinger fra FHI for å identifisere deltavarianten som inntil nylig har vært 100 prosent dominerende. Vi har gått videre med mer ressurskrevende sekvenseringsanalyser for endelig identifikasjon av virusstammene som ikke er identifisert som deltavirus, sier overlege Christensen.
 
I tillegg til de to aktuelle prøvene, gjennomføres nå delgenomsekvensering for tre prøver til. Konklusjon vil trolig foreligge i løpet av 10. desember. 

Kontaktperson for media
Andreas Christensen, overlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf.: 905 54 486