Justerte tiltak for ansatte som har vært i østlandskommuner

Tiltakene gjelder for de som har oppholdt seg i de aktuelle kommuner* eller hatt besøk derfra de siste ti dager. Ingen endringer for studenter.

Publisert 26.01.2021
Sist oppdatert 24.02.2021

Tiltak opphevet 24. februar 2021.

Endringene nå gjelder ansatte som har hatt besøk fra personer som har vært i de aktuelle østlandskommunene (se liste lenger ned). De skal følge testregimet, og ikke lenger omfattes av arbeidskarantene. 

Her er retningslinjene:

ANSATTE


På reise fra og med 22. januar: Arbeidskarantene i ti dager


Ansatte som har vært i en av de 25 kommunene etter fredag 22.01.21 klokken 01.00, skal i arbeidskarantene i ti dager etter at de forlot disse kommunene.


Har/har hatt nærkontakt med noen som har vært i østlandskommunene i de siste 10 dager eller vært der selv før 22. januar: Testes før de kommer på jobb 


  • Ansatte som etter fredag 22.01.21 klokken 01.00 har/har hatt nærkontakt med personer som har oppholdt seg i de 25 kommunene i de siste 10 dager, skal teste seg før de går på jobb, og vente med å gå på jobb til testresultatet foreligger (avklaringskarantene). Deretter kan man gå på jobb og bruke munnbind i nærsituasjoner under 1 meter. 
  • Testen skal gjentas på dag 7 eller 8 etter siste møte med nærkontakten. Ved vedvarende kontakt, regnes dag 0 som dagen nærkontakten forlot risikoområdet. 
  • Er man i samme husstand som en person som av yrkesmessige årsaker er regelmessig innom de aktuelle områder, skal man teste seg én gang i uken og bruke munnbind i nærsituasjoner under 1 meter.


STUDENTER

Studenter og praksisstudenter som har vært i de aktuelle kommuner, eller hatt besøk derfra de siste ti dager, skal ikke møte på sykehuset før det har gått 10 dager oppholdet i disse kommunene. NTNU har egne regler rundt dette med blant annet testing som studentene kan finne på Innsida. 

Studenter som jobber på sykehuset skal følge regler for ansatte.

* De forsterkede smitteverntiltakene gjelder i flere kommuner på Østlandet, der de hardest rammede kommunene er i ring 1. De nærliggende kommunene er plassert i ring 2.

Tiltakene på St. Olav gjelder alle kommunene i både ring 1 og ring 2. Hold deg oppdatert om hvilke kommuner dette er ved å følge lenkene under: