Koronapandemien har skapt nye tilbud til kreftpasienter

Kreftforeningen har startet opp to nye tilbud til kreftrammede i Trondheim kommune. Begrensede antall nærkontakter og mange restriksjoner, tærer på dem med alvorlig sykdom.

Linda Skjærvik/Kreftforeningen
Publisert 30.04.2021
I tillegg til å ha en alvorlig kreftdiagnose, har mange kreftrammede levd ekstra isolert og vært ekstra bekymret for å bli smittet. Med nedbrutt immunforsvar som følge av behandlingen, har også mange pårørende vært redde for å smitte sine nærmeste, og vært mindre på besøk. 

kreft_OMW.jpg

Begrensede antall nærkontakter og mange restriksjoner, tærer på dem med alvorlig sykdom. Foto: Ole Martin Wold/KreftforeningenDårligere livskvalitet

– Pandemien har rammet alle deler av samfunnet. Men kreftpasienter og pårørende har måttet betale en høyere pris enn mange andre. De mest sårbare i samfunnet, ble enda mer sårbare, sier prosjektleder Hanne Hovde Bye, i Kreftforeningen i Midt-Norge. 
– Derfor er vi så glade for å kunne tilby to nye tilbud til kreftrammede i Trondheim.

Kreftforeningen har vært i kontakt med mange kreftrammede som forteller at frykten for å få korona har vært ekstra belastende det siste året. Tall fra Statens helsetilsyn viser at 1 av 4 opplever at helsen deres har blitt dårligere, og 2 av 5 opplever at livskvaliteten er blitt dårligere eller svært mye dårligere i koronatid.

Fast støttespiller

Tjenesten Kreftforeningens veivisere har oppstart i løpet av april 2021. En veiviser er en frivillig og skal være en fast støttespiller. Målet er at kreftpasientene skal bli tryggere, få bedre innsikt og oversikt over behandlingsforløpet, og oppleve mestring i egen hverdag.

– For noen handler det om å ha oversikt over legetimene. For andre er det vanskelig å bruke digitale hjelpemidler, mens andre ønsker en samtalepartner for å rydde i tanker og bekymringer, utdyper Hovde Bye.

Kreftforeningen har grundig opplæring av de frivillige veiviserne. De påpeker også at det er viktig å finne en frivillig som har erfaring og kjennskap med det kreftpasienten trenger hjelp til.

– Du kan få hjelp av en veiviser i en periode på inntil seks måneder. Kreftforeningens veiviseres grunntanke er å bidra til selvhjelp. Slik at du som benytter deg av tilbudet skal stå bedre rustet til å klare hverdagen på egen hånd, etter at hjelpeperioden med veiviseren er over, sier Hovde Bye.

Fokus på smittevern 

Kreftforeningen har høyt fokus på smittevern av sine frivillige. Det gjelder særlig i tjenesten Kreftforeningens følgetjeneste. Her skal de frivillige følge kreftpasienter til og fra behandling, kontroll eller andre aktiviteter knyttet til sykdommen.

– Kreftforeningens følgetjeneste er for deg som bor i Trondheim, og som trenger ekstra støtte og trygghet når du skal til behandling eller kontroll, i tillegg til å få en hyggelig samtale og hjelpende hånd, forteller Hovde Bye i Kreftforeningen.

Følgetjenesten hadde oppstart i fjor sommer. De som benyttet seg av tjenesten er alt fra kreftsyke studenter som ikke har familien i byen, og til de som ønsker å avlaste familien.

– De pårørende får mange roller når en i familien blir syk. Vi har fått tilbakemeldinger på at følgetjenesten gjør at de kan være sammen med familien uten å ha noen avtaler. Mange kreftsyke føler at de spør familien om for mye i perioder. Da er det fint å vite at man kan få hjelp av oss, sier Hovde Bye.

Gratis tilbud

Både Kreftforeningens følgetjeneste og veivisere er et gratis tilbud. Kreftforeningen har opplæring på alle frivillige, og alle avtaler gjøres digitalt for å ivareta personvernet. Alle frivillige har taushetsplikt, og de skal ikke gi medisinskhjelp eller rådgivning.

Kreftforeningen har sett betydningen og behovet for frivilligheten under pandemien, og det har sjelden vært viktigere enn nå.

– Begge disse nye tilbudene er utviklet på bakgrunn av de utfordringene vi tidlig så rammet kreftrammede ekstra hardt, forteller prosjektleder Hanne Hovde Bye. 
– Vi er glade for å kunne tilby dette til kreftrammede i Trondheim. Veiviserne vil også ha oppstart i Levanger i løpet av våren.