Ny ernæringsstrategi for St. Olav er klar

God ernæringspraksis og pasientsikkerhet står sentralt i den nye strategien, som varer fra 2021-2030.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 15.01.2021
Sist oppdatert 23.03.2023

– En ernæringsstrategi er særlig relevant for å få til gode systemer og retningslinjer i praksis, som for eksempel innføring av ny måltidsrytme og screening for risiko for underernæring. Den nye strategien har tatt mer hensyn til måltidene og vårt tilbud ved Mat og Café enn den forrige, samtidig som den løfter sengeområdenes ansvar. Vi har et delt ansvar for pasientenes totale mattilbud, og strategien synliggjør forbedringer på flere områder som det allerede jobbes med ved sykehuset, sier kjøkkensjef og avdelingssjef for Mat og Cafe, Gunnar Kvamme. 

Ingrid Løvold Mostad har vært koordinator for Ernæringsutvalget i ni år, og har erfart at nok og riktig mat til rett tid til alle sykehusets pasienter kan være et komplekst arbeid. 

– Det er nødvendig med riktig kompetanse i hvert ledd, og kjørereglene må være enkle. Det er også et arbeid å avdekke hvem som er i risikosonen for underernæring for at disse skal få målrettede tiltak. Målet for Ernæringsstrategi 2021-2030 er at ernæring er integrert i behandlingstilbudet. Så enkelt, så vanskelig, sier Mostad. 

I 2013 kom nasjonale føringer med krav om at alle helseforetak skulle ha en godkjent ernæringsstrategi. St. Olav hadde allerede en slik på plass fra 2010, og denne var medvirkende til at de nasjonale føringene ble utviklet. 

– Det faglige fundamentet i arbeidet vårt ved Mat og Cafe styrkes ytterligere med en ny ernæringsstrategi, mener Gunnar Kvamme.
– Jeg ønsker at den blir tatt i bruk i hele organisasjonen, og bakes inn i øvrig planarbeid. Delmålene må konkretiseres av hver enkelt klinikk, slik at skreddersydde tiltak kan iverksettes for å dekke deres inneliggende pasienters ernæringsmessige behov. Vår visjon er at måltidet skal være dagens høydepunkt, og nå skal tilbudet bli enda bedre, tilføyer han.

Mostad syns det har vært lærerikt å lage en oversikt over aktører med tilhørende ansvar for god ernæringspraksis på St. Olav.

– Jeg tror en ernæringsstrategi er helt nødvendig for å få konkretisert og kommunisert hvem som har ansvar for hva. Forbedringsarbeid tar tid. Strategien hjelper oss til å jobbe målbevisst og strukturert, uten å miste målet av synet. Ønsket mitt er at ernæringspraksis på alvor blir betraktet som en viktig del av pasientsikkerhetsarbeidet ved St. Olav. Strategien fra Ernæringsutvalget kan bli en døråpner i så måte, supplerer Mostad.