Ny høresentral og poliklinikk åpnet på Orkdal sjukehus

Hørselshemmede og øre-nese-halspasienter sør for Trondheim får nå et eget tilbud nærmere hjemmet. I en tid med stor etterspørsel vil denne nyetableringen bety økt kapasitet, sparte utgifter og kortere reisevei for pasientene i området.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 05.03.2021

Den nye høresentralen og poliklinikken ved St. Olavs hospitals avdeling på Orkdal åpnet for full drift mandag 1. mars. 

Én lege, tre audiografer og én sykepleier jobber nå i egne lokaler med å ta imot pasienter fra Orkdal sjukehus’ nedslagsområde. I tillegg vil det være drift på et eget servicekontor for hørselshemmede på henholdsvis Hitra og Frøya, med ambulerende audiograf fra Orkdal.

Avdelingssjef ved avdeling for øre-nese-hals, Ståle Nordgård og klinikksjef Marit Fagerli klipper snora for den ny høresentral.

Avdelingssjef ved avdeling for øre-nese-hals, Ståle Nordgård og klinikksjef Marit Fagerli klipper snora for ny høresentral på Orkdal sjukehus. Foto: Wenche Fredagsvik/St. Olavs hospital.

​Torsdag 4. mars fikk de ansatte besøk fra klinikksjef ved Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer, Marit Fagerli, for å markere åpningen med både kake og snorklipping.

Økende behov

Den nye høresentralen og poliklinikken vil gi kortere reisevei og sparte reiseutgifter for mange pasienter sør for Trondheim, i og med at de da slipper å reise inn til St. Olavs hospital på Øya. 

– Vi har jobbet lenge for å få til denne løsningen med et utvidet tilbud som er nærmere pasienten. Dette har vært et felles ønske fra fagmiljøet og brukerne via Hørselshemmedes landsforening, sier klinikksjef Fagerli. 

Det har vært et økende behov for øre-nese-hals-undersøkelser og hørselsrehabilitering de siste årene, og det er ikke mulig å dekke etterspørselen på arealene på Øya alene, så nå er vi svært fornøyde med å få på plass denne desentraliserte løsningen. Vi har forventinger om kortere ventetid for pasientene og tror det vil bidra til økt tilfredshet for brukerne. I disse tider vil det også være positivt i et smittevernperspektiv. Det er lettere å holde avstand når man kan spre pasienter til flere lokaliteter. 

4000 konsultasjoner årlig

Høresentralens oppgave er å tilby habilitering og rehabilitering av hørselshemmede barn og voksne, noe som innebærer både hørselsutredning, behovskartlegging og oppfølging. 

Overlege ØNH Helge Dahlslett og Marit Fagerli

Til venstre: Overlege Helge Dahlslett ved høresentralen på Orkdal demonstrerer en undersøkelse. Til høyre: Klinikksjef Marit Fagerli holder tale under åpningsmarkeringen. Foto: Ida Lise Salberg/St. Olavs hospital

Sentralen på Orkdal vil fungere som en desentralisert avdeling organisert under Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer ved St. Olavs hospital. Allmennlegene henviser som tidligere pasientene til ØNH-avdelingen på St. Olav, som har et felles inntakskontor.

Avdelingen vil ha cirka 4000 konsultasjoner årlig og være selvfinansierende.