Opprettholder planlagt virksomhet

St. Olavs hospital tar ikke ned planlagt virksomhet, men økt bruk av videokonsultasjoner der dette er hensiktsmessig.

Publisert 06.01.2021
Det gjøres ingen generelle nedtak i planlagt virksomhet, slik det ble gjort da pandemien brøt ut. Da ble dette gjort for å frigjøre tid til å etablere beredskapsplaner, samt at det var mangel på smittevernutstyr. 

– Nå er planene lagt, vi har en god beredskap og ingen mangel på smittevernutstyr. Planlagt virksomhet skal derfor gå som normalt, med mindre en avdeling får mange smittede ansatte slik at man midlertidig må redusere aktiviteten på bakgrunn av dette, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Av smittevernhensyn vil flere pasienter bli tilbudt video- eller telefonkonsultasjoner der dette er hensiktsmessig.