Besøk på sykehuset

Smittesituasjonen i Midt-Norge er nå lav og under kontroll. Det gjør at St. Olav nå gradvis letter på restriksjonene med tanke på besøk og ledsagelse inn i sykehuset. Lettelsene tiltrer fra 2. august. Det er viktig å poengtere at vi fortsatt har restriksjoner og adgangskontroll, og besøk må avtales på forhånd.

Publisert 23.02.2021
Sist oppdatert 23.08.2021

Vi har fått på plass QR-kode for registrering av besøkende. Det forenkler arbeidet med å ha oversikt over hvem som har vært på sykehuset i forbindelse med en eventuell smittesporing.  

Pasienter som trenger ledsager/assistanse, kan ha med en pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Dette gjelder også for poliklinikk.

Fra 2. august 2021 gjelder følgende regler for besøk på St. Olav:

 • Det er lov med ett besøk per dag per pasient.
 • Opptil to personer kan være med på besøket.
 • Hovedregelen er at besøket kan vare i opptil én time, men det kan i spesielle tilfeller bli gjort unntak etter avtale med aktuell avdeling.
 • Besøk må avtales via telefon på forhånd, og dette gjøres av den besøkende som tar direkte kontakt med avdelingen vedkommende skal besøke. Telefonnummer finnes i innkallingsbrev til pasient, eventuelt kan sentralbordet ringes på 72 57 30 00.

Pårørende

Ubeskyttede og delvisvaksinerte pårørende som nylig har kommet fra kommuner i tiltaksnivå A-C (i covid-19 forskriften), kan komme på besøk når de har testet negativt 7 dager etter at de har forlatt den aktuelle kommunen.

Besøk til kritisk syke eller døende pasienter er tillatt etter avtale med behandlende avdeling.

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge - FHI, Karantenesjekken: Se hvilke regler som gjelder for deg - Helsedirektoratet

Ankomst sykehuset

 • Ved ankomst sykehuset, må besøkende bekrefte sin besøksavtale i adgangskontrollen ved inngangene.  
 • Alle besøkende oppfordres til å registrere seg ved å skanne QR-koden når de ankommer bygget​. Dette gjøres med tanke på smittesporing dersom det blir behov for det.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra avdelingen de skal besøke. Unngå opphold i fellesarealer.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene når de går inn i sykehuset, når de går inn i pasientens rom, og før de forlater, pasientens rom/ sykehuset.
 • Besøkende skal holde avstand (minst 1 meter) til ansatte og andre pasienter og besøkende.
 • Ved besøk i intensivavdelinger, må besøkende forholde seg til gitte smittevernråd og lokale rutiner. Dette omfatter eventuelt bruk av personlig beskyttelsesutstyr iht. gjeldende isoleringsregime.
 • Det tillates å ta med blomster og gaver, levering via bud er ikke tillatt.
 • Besøkende kan ikke ta med mat inn på sykehuset.