Pasienter og besøkende som har vært i områder med høy smitte eller forekomst av mutert virus

Tiltakene gjelder alle pasienter og besøkende som har vært i områder med høy smitte eller forekomst av mutert virus de siste ti dager. Ring sykehuset før du møter.

Publisert 05.02.2021
Sist oppdatert 24.02.2021

Tiltak opphevet 24. februar 2021.Dette erstatter tidligere informasjon etter utbrudd av mutert virus i østlandskommuner. Man må påregne mer smitte og mutert virus i hele landet.

Tiltakene gjelder for alle typer avtaler, enten det er polikliniske timer eller planlagte innleggelser. 

Tiltak som gjelder:

PASIENTER:

Ikke møt til timen, men ring til den aktuelle avdelingen, dersom du har vært i områder med høy smitte eller mutert virus de siste ti dagene.

Det gjøres individuelle vurderinger av hvordan du som pasient skal forholde deg videre.
Ved akutte situasjoner blir pasientene tatt imot og smitteisolert.

BESØKENDE:

Tilsvarende tiltak gjelder også for besøkende. Pårørende kan besøke kritisk syke. Se for øvrig informasjon om besøk til pasienter.