Prest og humanist side om side

St. Olavs nye sykehumanist vil ha god tid til gode samtaler, og forhåpentligvis gjøre spørsmål om livet og døden enda mer interessant.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 18.10.2021

Ved Preste- og samtaletjenesten er det siste tilskuddet sykehushumanist Asbjørn Fretheim. Stillingen er en prosjektstilling, der St. Olav og Human-Etisk Forbund spleiser på finansieringen. Fretheim startet i stillingen 1. oktober, og tenker at det viktigste er å sette av tid til gode samtaler. 

– Min erfaring er at samtaler om grunnleggende temaer setter oss bedre i stand til å tåle og sette pris på både medgang og motgang, skuffelser, plutselige livsgleder og innsikter. Temaer kan være hva som er et godt liv, hva er en god død, hvordan forvaltes frihet, hva er veien ut av forlatthet, hvordan oppstår og finnes meninger. 

Sykehusprest Camilla Winsnes og sykehushumanist Asbjørn Fretheim i sykehusparken

SIDE OM SIDE: Sykehusprest Camilla Winsnes og sykehushumanist Asbjørn Fretheim. Foto: Christina Yvonne Kalland

Om å gå i dybden og å fly i høyden
På spørsmål om hvorfor det er viktig å ha en sykehushumanist på sykehuset, svarer Fretheim:

– Det gjør livet og døden mer interessant.

– Hva mener du med det?

– Hvordan kan vi gjøre livet og døden, havet og kjærligheten enda mer interessant? 
Ideelt sett ved å komme inn i - og bli værende - i undring og forundring. Det er som med mye annet også noe man kan øve på - og bli bedre i. Gjerne ved å stille eldgamle spørsmål, som for eksempel: hvordan kan det ha seg at alt er? Når det like gjerne kunne vært omvendt? Eller kunne det det, undrer Fretheim seg, som håper å kunne bidra med tankehøyde og følelsesdybde.

sykehushumanist asbjørn fretheim

I UNDRING OG FORUNDRING: Sykehushumanist Asbjørn Fretheim

– Hvorfor så mye undring?
– Det er det mange gode grunner til. En som er håndfast, er at å være sammen med andre i en slik forundrende og felles dialog, er i min erfaring noe av det beste et godt liv har å by på. En kan bli klar over seg selv og sine medmennesker på en annen måte. Evnen til, og interessen for, å leve seg mer og bedre inn i andre og seg selv øker. Så bidraget mitt til et givende og omsorgsfullt St. Olav, håper jeg er å være en slik en som gir folk lyst til å gå i dybden og fly i høyden i eksistensielle samtaler. Og være med på å dele gleden når slike hendelser oppstår. 

Om å jobbe sammen med prestene og kulturkonsulenten på St. Olav, uttrykker sykehumanist Fretheim at det har vært en glede fra første stund. 

– Teologi og filosofi, eksistensiell helse og omsorg; åndelig, mentalt, følelsesmessig og fysisk nærvær og mening og mangel på dette, har vært grunntemaer i den menneskelige eksistensen siden veldig lenge siden. Så vi i Preste- og samtaletjenesten finner hverandre i å være opptatt av de samme spørsmålene. Og vi deler håpet om at det vil mange andre også gjøre.  

humanist2.png

OM Å LEVE OG OM Å DØ: – Vi snakker om slike ting i lunsjen, sier sykehushumanist ved St. Olav, Asbjørn Fretheim, her sammen med sykehusprest Camilla Winsnes. Foto: Christina Yvonne Kalland

Presten og humanisten
Fretheim jobber som sykehushumanist i hel stilling, og sykehusprest Camilla Winsnes i halv stilling. Hun har lenge hatt et ønske om å jobbe som sykehusprest.
– Jeg er glad og spent på å jobbe her, og foreløpig trives jeg veldig godt! Jeg liker å være en del av et så kompetent og tverrfaglig miljø, for meg er det viktig å formidle Preste- og samtaletjenesten som et tilbud til alle pasienter, pårørende og ansatte. Jeg tror at en åndelig og eksistensiell dimensjon er med oss gjennom livet, og også er en del av livet når vi er på sykehuset i for eksempel behandling eller som ansatt. Det at Preste- og samtaletjenesten har et livssynsåpent tilbud representert av flere livssyn tror jeg er viktig, og noe jeg er glad for. Jeg ser fram til samarbeidet i teamet, og til å utvikle Preste- og samtaletjenesten videre, sier Camilla Winsnes, som jobber halve uka på St. Olav og resten av tiden på Lade behandlingssenter.

camilla winsnes i sykehusparken

SAMARBEID: Sykehusprest Camilla Winsnes ser frem til å samarbeide, og å utvikle Preste- og samtaletjenesten videre. Foto: Christina Yvonne Kalland

Både Winsnes og Fretheim er opptatt av å være tilgjengelige for både pasienter, pårørende og ansatte, og ønsker at terskelen for å kontakte dem skal være lav. 
– Jeg går eller suser rundt på sparkesykkel mellom avdelinger og folk på hospitalet, og presenterer meg og Preste- og samtaletjenestens virke. Da gjerne med godt humør og interesse for hva folk holder på med og tenker på. Så kanskje når det røyner på, så blir det ikke så vanskelig å ringe den døgnåpne tjenesten vår og ta en prat med noen som har god tid og en levende interesse for vanskelige spørsmål.