St. Olav setter inn ytterligere tiltak

St. Olavs hospital utsetter nå alle planlagte operasjoner som krever innleggelse, og som kan vente. I tillegg utsettes en del polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep.  – Dette er nødvendig for å skaffe nok personell og senger for å sikre forsvarlig drift i en svært presset driftssituasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Publisert 15.11.2021
Sist oppdatert 02.12.2021
Reduksjon i aktivitet omfatter ikke kreftpasienter, barn og øyeblikkelig hjelp. 

Rekordmange koronapasienter

Sykehuset har nå 21 covid-pasienter innlagt. Seks av disse ligger på intensivavdeling, hvorav fem på respirator. Det er det høyeste antall innlagte koronapasienter siden pandemien startet. 

Økningen skjer samtidig med at St. Olavs hospital har et fortsatt høyt antall utskrivningsklare pasienter, med totalt 22 pasienter i dag, og et høyt og økende sykefravær på grunn av korona og andre luftveisinfeksjoner. Det er dessuten 21 barn innlagt med RS-virus. 

– Sykehuset har vært i gul beredskap i to uker nå, men til tross for de tiltakene vi hittil har satt inn er driftssituasjonen blitt enda mer krevende. Sykehusledelsen har nå full oppmerksomhet på å sikre en trygg driftssituasjon for pasienter og ansatte, sier administrerende direktør, sier Grethe Aasved.

Nye tiltak

St. Olavs hospital har i dag hatt beredskapsmøter for å gjennomgå opptrappingsplanene for fullt sykehus og økende antall covid-19-pasienter.

Det er i dag, 15. november, satt i verk ytterligere nye tiltak:

  • Planlagte operasjoner som krever innleggelse og kan vente, utsettes.
  • En del dagkirurgiske inngrep som kan vente, utsettes.
  • En del polikliniske konsultasjoner som kan vente, utsettes.
  • Opprettelse av nye sengeposter for å øke kapasiteten for infeksjonspasienter og andre indremedisinske pasienter.
  • Flytting av personell på tvers av avdelinger for å sikre tilstrekkelig bemanning der det trengs.
  • Økt overvåkningskapasitet.
  • Utsettelse av noen permisjoner og kursdeltakelse for å frigjøre personell.
  • Leger som delvis jobber på NTNU fristilles fra universitetet for å bistå i klinisk virksomhet.
  • Videreføring av tiltak for å mobilisere personell utenfor sykehuset.

Tiltakene er i ettermiddag drøftet med tillitsvalgte. 
– Jeg er dypt imponert over ledere, tillitsvalgte og ansatte som nå strekker seg svært langt for å håndtere situasjonen. I tillegg vil jeg gi en honnør til NTNU som frigir personell for at vi skal sikre god beredskap, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Pasientene blir kontaktet

Pasienter som blir berørt av utsettelse og endringer, blir kontaktet av sykehuset, og trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset.
– Det er vondt og beklagelig å se at driftssituasjonen går utover pasienter som har en viktig time, og som nå må vente. Det er også viktig å formidle at vår beredskap for øyeblikkelig hjelp ikke omfattes av dette, sier sykehusdirektøren.

Mediekontakt
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Tlf  930 36 997

Se også tidligere nyheter: