St. Olavs hospital innfører elektronisk registrering av besøkende på Øya

For å forenkle smittesporing, skal besøkende nå skanne en QR-kode ved besøk på sykehuset. Vektere vil i tillegg fortsatt utføre screening av besøkende ved inngangene.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 03.05.2021

-Registrering av QR-kode vil kunne forenkle og effektivisere smittesporing ved et eventuelt utbrudd av korona på sykehuset. Det gjør oss også bedre rustet både i perioder med strengere og lettere tiltak. 

Vi har derfor anskaffet et eget smittesporingsverktøy, som er veldig likt det vi ser ute på andre offentlige plasser i Trondheim og ellers i landet, sier fagdirektør Runa Heimstad. 

Gjelder kun besøkende, ikke ansatte

Besøkende vil, som i dag, møte en vekter ved inngangen til bygget de skal besøke. Her vil de som har en smarttelefon bli bedt om å skanne en QR-kode, og registrere sine opplysninger. De som ikke har smarttelefon, vil bli registrert manuelt av vekter. 
Besøkende vil i tillegg fortsatt bli screenet av vekter, i form av spørsmål om de har vært på reise, om de har symptomer, om de nylig har tatt koronatest etc.

QR-kode-registeringen innføres kun på de ytre inngangene der vi allerede har vektere på plass. Det er kun besøkende som skal registrere seg med QR-kode, ikke ansatte.