Tiltak for pasienter og besøkende som har vært i østlandskommuner som omfattes av særtiltak

Tiltakene gjelder for de som har oppholdt seg i de aktuelle kommuner* eller hatt besøk derfra i siste ti dager.

Publisert 24.01.2021
Sist oppdatert 24.02.2021

Tiltak opphevet 24. februar 2021.På grunn av den uavklarte smittesituasjonen på Østlandet, så innfører St. Olavs hospital følgende tiltak for alle som har en avtale på St. Olavs hospital. 

Tiltakene gjelder for alle typer avtaler, enten det er polikliniske timer eller planlagte innleggelser. Tilsvarende tiltak innføres også for besøkende.

PASIENTER:


Ikke møt til timen, men ring til den aktuelle avdelingen, dersom du har vært i en av de nevnte østlandskommunene de siste ti dagene. Se oversikt over kommuner under.

*De hardest rammede kommunene er i ring 1. De nærliggende kommunene er plassert i ring 2. Tiltakene på St. Olav gjelder alle kommunene i både ring 1 og ring 2. Hold deg oppdatert om hvilke kommuner dette er ved å følge lenkene under:
Gjelder også dersom du har hatt besøk fra personer som har oppholdt seg i disse kommunene de siste ti dagene.  

BESØKENDE:

 
Tilsvarende strakstiltak innføres også for besøkende.