Testlanding med nytt redningshelikopter tirsdag 16. februar

Deler av sykehusområdet stenges i en kort periode tirsdag 16. februar i forbindelse med testlanding av det nye redningshelikopteret.

Publisert 15.02.2021
Sist oppdatert 17.01.2023

Testlandingene skjer mellom kl. 11 og 13.

Trafikken for kjørende og gående sperres i aktuelt område (se kart) for å ivareta sikkerheten. Ferdsel mellom Gastrosenteret og AHL må skje i kulvert eller innendørs på gangbro under testlandingen. Tak og terrasser i de samme byggene vil være stengt i perioden. 

Det vil bli gjennomført tre testlandinger med det nye redningshelikopteret SAR Queen 101 og tre testlandinger med Sea King i det nevnte tidsrommet. Hensikten er å måle vind og vibrasjoner ved landing med de nye helikoptrene, og sensorer er satt ut på bakkeplan og inne i byggene. 


Det røde feltet markerer hvor sykehusområdet vil bli avsperret i forbindelse med testlandingen. Ceciliebrua vil da også være ste

Det røde feltet markerer hvor sykehusområdet vil bli avsperret i forbindelse med testlandingen. Ceciliebrua vil da også være stengt for all trafikk, også gående og syklende. Kartbilde: St. Olavs hospital