Tiller og Orkdal blir Nidelv DPS

Tiller DPS og Orkdal DPS har blitt slått sammen, og heter fra 1. juni Nidelv DPS. Pasienttilbudet er det samme som før, med behandlingstilbud på samme lokasjoner som det har vært.

Publisert 22.06.2021
Sist oppdatert 09.07.2021

DPS: Distrikt​spsykiatrisk senter

For pasienter og brukere av tilbudene på Tiller DPS og Orkdal DPS, er sammenslåingen i praksis en navneendring. Forskjellen er at de fra 1. juni henvises til Nidelv DPS, Tiller eller Nidelv DPS, Orkdal.  

Det betyr:

  • Virksomheten på Orkdal med allmennpoliklinikk, døgnenhet og utekontor på Støren og Røros vil bestå som før. Du som pasient vil fortsatt få ditt behandlingstilbud på Orkdal, Støren eller Røros som i dag.
  • Virksomheten på Tiller med allmennpoliklinikker, gruppepoliklinikk, poliklinikk for Unge voksne, Tidlig avklaringsteam, Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser og døgnenhet med seksjon for allmenn/psykose og krise/korttid vil bestå som før. Du som pasient vil fortsatt få ditt behandlingstilbud på Tiller.
  • Ambulante akutte team er organisert sammen til ett team, men er fortsatt lokalisert både på Tiller og Orkdal. ​​

Mer variert tilbud​

Et sammenslått DPS gir bedre forutsetninger for utnyttelse av sengeplassene. Tiller DPS og Orkdal DPS har med seg ulik erfaring inn i nye Nidelv DPS, og jobber videre sammen for et mer variert tilbud til pasientene og enda bedre pasientbehandling. Nidelv DPS vil nå sammen med eksisterende Nidaros DPS jobbe med å videreutvikle tjenesten, samarbeide om innovasjonsarbeid og avklare hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid på tvers. 

Samarbeid og kontakt med fastleger, NAV og primærhelsetjeneste ivaretas både fra Tiller og Orkdal, og vil fortsatt være viktig for hele Nidelv DPS. 

Bakgrunn

I prosessen hvor divisjon psykisk helsevern ble delt i to klinikker, ble det også gjort flere endringer i avdelingsstrukturen. En av endri​ngene var å slå sammen Tiller DPS og Orkdal DPS til et nytt og større DPS, som har fått navnet Nidelv DPS. Senteret ligger under Klinikk psykisk helsevern – allmenn, rehabilitering og sikkerhet. Det samme gjør allerede eksisterende Nidaros DPS, slik at det nå er to DPS i klinikken med omtrent like stort opptaksområde for hvert senter. Grepet ble gjort for å gjøre det lettere å jobbe med tjenesteutvikling videre i klinikken. Sammenslåingen sikrer økt robusthet i tjenesten med tanke på rekruttering, og bidrar til likeverdige tjenester for brukerne. 

E-post

postmottak.nidelv-DPS@stolav.no

Telefon 

72 82 90 00 - med tastevalg Tiller eller Orkdal
Nummer i bruk fra 1. juli 2021.


Postadresse Nidelv DPS, Tiller

St. Olavs hospital HF
Nidelv DPS, Tiller
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresse Nidelv DPS, Tiller

Østre Rosten 55
7075 Tiller

​Faks Nidelv​ DPS, Tiller

​72 82 39 01​

Postadresse Nidelv DPS, Orkdal

St. Olavs hospital HF
Nidelv DPS, Orkdal
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresse Nidelv DPS, Orkdal

Orkdalsveien 244, Orkanger 
Støren: Gaula senter
Røros: Røros sykehus

​​