Vurderer mulige bivirkninger av vaksine

Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

Publisert 14.03.2021
Sist oppdatert 13.02.2023

koronaviruset
Felles for disse pasientene er at de har hatt nedsatt antall blodplater i blodet. Det er Legemiddelverkets rolle å følge opp disse mistenkte bivirkninger og foreta nødvendige tiltak.

Legemiddelverket ber personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen de siste 14 dagene, og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon, oppsøke legevakt eller fastlege umiddelbart.

Folkehelseinstituttet har satt AstraZeneca-vaksinen på pause i koronavaksinasjonsprogrammet.

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har også iverksatt egne undersøkelser av vaksinen.

Mer informasjon