BarnsBeste med informasjon på ukrainsk

Sykehusene i Norge mottar nå pasienter fra Ukraina, og kommunene er anmodet om å bosette 35.000 flyktninger. Mange av dem er barn, og BarnsBeste har derfor oversatt barn som pårørende-informasjon til ukrainsk.

BarnsBeste
Publisert 08.04.2022

24. februar 2022 sendte Russland bakkestyrker inn i Ukraina, og angrep militære mål over hele landet.

7,5 millioner av de 40 millioner innbyggere i Ukraina er barn. Over halvparten av disse barna er nå på flukt til nabolandene. Ifølge Unicef har vi ikke hatt så mange barn på flukt på så kort tid siden andre verdenskrig. 

Sykehusene i Norge mottar pasienter fra Ukraina, og fredag 18. mars sendte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut en anmodning til alle landets kommuner om å bosette 35.000 flyktninger.


Flyktningene er for det meste kvinner og barn, i tillegg til menn med nedsatt funksjonsevne. Informasjonsbehovet er stort i både kommuner og helseforetak over hele landet. BarnsBeste har derfor oversatt barn som pårørende-informasjon til ukrainsk.​Informasjonen på ukrainsk kan også ​lastes ned fra barnsbeste.no