Bekymret for krevende arbeidssituasjon

Fem uker etter at Helseplattformen ble innført, er ikke St. Olavs hospital oppe i normal drift. Styret ved St. Olavs hospital sier situasjonen er alvorlig.

Publisert 19.12.2022
Sist oppdatert 20.12.2022

Orienteringen til styret kom en drøy måned etter at journalsystemet Helseplattformen ble innført ved St. Olavs hospital. 

– Vi er ikke der vi ønsket å være fem uker etter go live, og styret ser alvorlig på situasjonen, sier styreleder ved St. Olavs hospital, Ola Strand. 

– Vi er bekymret for den krevende arbeidssituasjonen ansatte står i som konsekvens av en mangelfull løsning med tungvinte arbeidsflyter og manglende kontroll på e-meldinger. Bekymringen inkluderer også konsekvensene av mangelfull rapportering som medfører at ledelsen ikke har den nødvendige overordnede oversikt over driften og konsekvensene av dette. Hvis løsningen ikke snarlig bedres, utfordrer dette ytterligere forsvarlighet i driften, både for pasienter og ansatte, sier Strand, som samtidig fremhever ekstraordinær innsats over tid.

–​ Styret gir stor honnør til ansatte, som har strukket seg langt for å ivareta pasientene i den krevende situasjonen etter go live. 

Lavere aktivitet enn forventet​

I styremøtet 20. oktober godkjente styret for St. Olavs hospital innføringen av Helseplattformen 12. november med forbehold blant annet om at St. Olavs hospital skulle få kontinuerlig support for feilretting og optimalisering fra Helseplattformen AS for å komme opp i normal aktivitet fire uker etter innføring​

Sykehuset har ikke greid å komme opp i normal aktivitet, og særlig innen bildediagnostikk, merkantil arbeidsflyt, arbeidsflyt for leger innen en del områder og innen legemiddelområdet har det vært betydelig merarbeid i forhold til tidligere. 

–​​ Styret forutsetter at behov for å sette inn tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig arbeidsmiljø vurderes kontinuerlig, i tråd med de tiltaksplaner som ble lagt før innføringen, sier Strand. 

Forventer at St. Olav er i full drift før videre implementering

St. Olavs hospital har ikke kommet opp i normal aktivitet, og  styret understreker at milepæl 2.13 i det regionale innføringsprosjektets milepæl​plan ikke er nådd. 

Helse Midt-Norge skal gjøre en ny vurdering av implementeringsplanen innen 6. januar 2023. 

– Styret ved St. Olavs hospital forventer at Helseplattformen ikke innføres i andre helseforetak i regionen før driften på St. Olavs hospital er i henhold til milepælsplanen, sier Strand.

Les hele vedtaket (sak 92/22)​ ​i møteprotokollen for styremøtet 19. desember 2022​