Berit Schei utnevnes til Ridder av St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt professor emerita og overlege Berit Schei til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats for kvinnehelse.

Publisert 16.09.2022

Berit Schei har gjennom sin yrkesaktive karriere lagt ned et banebrytende arbeid for økt kunnskap innen kvinnehelse. Med sin forskning og sitt sterke engasjement har hun bidratt til å bedre kvinners livsvilkår, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har hun gjort en stor frivillig innsats.  

– Jeg ble både overrasket og overveldet da jeg fikk vite om utnevnelsen!  Selv om det er jeg som person som får den, tilhører den alle Sanitetskvinner. Utnevnelsen er et tegn på at kvinnehelse blir løftet fram også i framtiden, og at jeg har bidratt til at mange nye forskere og aktivister står klar til å bringe stafettpinnen videre, sier Berit Schei.  

bilde av berit schei

UTNEVNES TIL RIDDER: - Et tegn på at kvinnehelse blir løftet fram også i framtiden, mener Berit Schei. Foto: Ole Martin Wold 

Har bidratt til økt kunnskap og tiltak for kvinners helse 

Berit Schei har en lang merittliste, og har formidlet kunnskap om kvinners helse og livsvilkår i hele sitt yrkesaktive liv. Som ferdig utdannet lege valgte hun å spesialisere seg innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, og hun ble ansatt ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital - daværende Regionsykehuset i Trondheim. Hun tok siden den første medisinske doktorgrad om helsekonsekvenser av vold mot kvinner, og bidro til at seksualisert vold og voldsproblematikk ble akseptert som et medisinsk anliggende. Hun sto også i spissen for å få opprettet voldtektsmottak ved St. Olavs hospital, i København og Canada og var en del av Kvinnevoldsutvalget i 2003. 

Berit Schei ble Norges første professor i hovedstilling i kvinnehelse, og i flere år ledet hun Norges forskningsråds program for forskning om kvinners helse. Hun har også vært en viktig ressursperson for flere internasjonale fagmiljøers utvikling av kvinnehelseforskning. Som forsker har hun deltatt i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon for kvinners helse og livsvilkår i et livsløpsperspektiv, og hennes forskningsresultater har blitt omfattende formidlet.

Ambassadør for kvinnehelseforskning  

Berit Schei har i mange år hatt et nært samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, og er en av deres fremste forskere. I 2018 fikk hun Sanitetskvinnenes kvinnehelseforskningspris, og hun anses som en sterk ambassadør for kvinnehelseforskning.
– Utnevnelsen er ikke bare en fantastisk anerkjennelse av det fremragende arbeidet Berit Schei har lagt ned for å fremme kvinnehelse, men også for hennes bidrag til utviklingen av kunnskapen om kvinners helse og bedring av kvinners livsvilkår gjennom mer enn 40 år, sier organisasjonsleder Marit Bjørnstad i Norske Kvinners Sanitetsforening.    

Overrekkelsen vil skje i Trondheim 17. september, og vi gratulerer med utnevnelsen!​