Ekstra ressurser til Helseplattformen

Arbeidet med feilretting og optimalisering av Helseplattformen intensiveres og fortsetter ved St. Olavs hospital. Styret for Helse Midt-Norge RHF kommer til å ta stilling til videre utrulling til Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal tidlig i januar.

Publisert 15.12.2022