Etterlengtet poliklinikk for seneffekter etter kreft åpner i høst

Tre av fire kreftpasienter overlever kreft, men mange kreftoverlevere sliter etter at de er erklært friske. Nå blir poliklinikk for seneffekter etablert som et varig tilbud ved St. Olavs hospital.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 17.06.2022

– Dette er et tilbud vi har ventet lenge på og jobbet mye for. Vi vet at behovet er stort, at seneffekter rammer bredt og at vi kan gjøre mye nytte for oss. Vi er svært glade og entusiastiske for endelig å kunne gi et tilbud til denne pasientgruppen, sier overlege Unn-Merete Fagerli ved Kreftklinikken.

Unn-Merete Fagerli og Solveig Helene Aalmo Hoff.jpg

Overlegene Unn-Merete Fagerli (t.v.) og Solveig Helene Aalmo Hoff ser fram til endelig å få på plass et varig tilbud til pasientene som sliter med seneffekter etter kreftbehandling. Foto: St. Olavs hospital

Pasienter med komplekse og sammensatte seneffekter kan nå få hjelp på en egen poliklinikk for seneffekter ved St. Olavs hospital. En viktig del av poliklinikkens arbeid vil også være rådgiving og kompetansebygging. 

Går ut over livskvaliteten

Mange kreftoverlevere opplever seneffekter som kommer som følge av behandlingen eller kreftsykdommen. Hos mange pasienter forsvinner de etter en tid, og hos en del kan de oppstå mange år etter avsluttet behandling. 

Seneffekter etter kreftbehandling representerer et bredt spekter av ulike plager og med ulik alvorlighetsgrad. Hos noen pasienter er seneffektene etter kreftsykdom så plagsomme at de går ut over livskvaliteten. Dette kan handle om fysiske seneffekter som fatigue, hormonforstyrrelser, benskjørhet og nerveskader, men også psykososiale problemer som redusert hukommelse og konsentrasjon.

Et tilbud for denne pasientgruppen har vært etterspurt i lang tid, og Kreftklinikken ved St. Olav har tidligere forsøkt å opprette en seneffektpoliklinikk. Nå har imidlertid Helse Midt-Norge bevilget midler til en slik klinikk, som gjør at pasienter kan henvises allerede nå. De første pasientene møter til time i september 2022.

Henvisning fra fastlege

Henvisning til poliklinikken går via fastlegen eller annen lege, som vurderer om det er behov for utredning og behandling av seneffekter.

– Poliklinikken er et tilbud til pasienter som har kompliserte og sammensatte seneffekter. For andre pasienter med mildere og mindre alvorlige seneffekter, lager vi oversikter over og rådgir om andre tilgjengelige tilbud. Det finnes mange gode tilbud i regionen, både når det gjelder kurs for læring og  mestring, og ulike typer rehabilitering, sier Fagerli.

Kompetansebygging

Hun understreker at også helsepersonell i regionen spiller en viktig rolle i den nye satsningen.

– Fastlegene er navet i helsevesenet vårt, og må settes i stand til å gjøre riktige vurderinger av pasienter med seneffekter. Som en del av seneffektpoliklinikkens arbeid vil vi utvikle kurs og læringsmateriell for dem og annet helsepersonell, slik at de kan øke sin kompetanse på dette feltet.
Seneffektpoliklinikken tar imot henvisninger allerede nå. Selve poliklinikken åpner tidlig i september.