Frist for innspill til planarbeidet for Senter for psykisk helse er 19. august

I april i år kom det anbefaling om oppstart av reguleringsarbeidet for Senter for psykisk helse. Endringer i kommunale planer som var grunnlaget for opprinnelig reguleringsplan fra år 2000, gjør at planarbeidet må justeres. Frist for innspill til planene er 19. august.

Publisert 16.08.2022

​​​Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av senteret i henhold til samling av NTNUs fagmiljøer innen psykologi og psykisk helse, sammen med St. Olav hospitals fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern.  ​​

Noen punkter i opprinnelig reguleringsplan må vurderes på nytt, for å speile dagens forutsetninger. Dette gjelder blant annet ny planprosess for campusutvikling i bykontekst, parkeringspolitikk og gatebruk. Slik senteret planlegges i dag, går det også noe ut over gjeldende byggegrenser, og det planlegges derfor å benytte tilleggsarealer på nabotomta.

Naboer innenfor varslingsgrensen til reguleringsområdet mottok brev med informasjon om reguleringsplanen og invitasjon til det første informasjonsmøtet som ble arrangert 15. juni 2022. 

Slik gir du innspill

Innspill til planarbeidet eller andre henvendelser kan sendes til Henning Larsen Arkitekter v/Eirik Lind: eirik.lind@henninglarsen.com​​

Prosjektet vil fortløpende orientere om hva som skjer videre med tilhørende frister for innspill og når beslutninger skal tas, og det skal arrangeres et nytt informasjonsmøte senere i høst. Dato vil annonseres på prosjektsiden til NTNU​.​

Les hele saken og se illustrasjoner på nettsiden til NTNU​

Mer informasjon om planarbeidet og flere dokumenter finnes på sykehusbygg.no​​