Fullt trykk på opplæring i Helseplattformen

Milepælsplanen for Helseplattformen er godkjent, og styret konstaterte i torsdagens styremøte at det er planlagt nødvendige tiltak for å ta ned risikoen under og etter go live.

Publisert 20.10.2022
​Orienteringen til styret kom dagen etter at styringsgruppen for innføringsprosjektet godkjente milepælsplanen og kvaliteten i løsningen. 

– Dette er en svært viktig milepæl. Løsningen svarer nå til de kravene som er satt, og vi er forsikret om at det ikke gjenstår feil som er kritiske for Go live 12. november. Nå kan vi ha all oppmerksomhet på de siste forberedelsene, sier styreleder Ola Strand.
 

Fortsatt opplæring og trening


Styret understreker at St. Olavs hospital i henhold til innføringsplanen skal være oppe i full drift fire uker etter go live.
 
–  Dette er den største risikoen ved innføringen av Helseplattformen. Det er helt avgjørende for forsvarlig drift at aktiviteten kommer opp på normalt nivå som planlagt. Selv om St. Olavs hospital i dag er blant universitetssykehusene med de laveste ventetidene, kan dette raskt forverre seg dersom vi ikke kommer tilbake til vanlig driftsnivå som planlagt, sier Ola Strand.

I styremøtet ble det lagt stor vekt på at de ansatte får nødvendig tid til den siste opplæringen og øvingen.

–  Jeg deler bekymringene med de ansatte for at vi ikke skal komme opp i normal drift. Derfor er mitt fokus å iverksette og følge opp tiltak som gjør at innføringen går bra, og at vi raskt kommer opp i aktivitet igjen. Det er helt avgjørende for at vi skal drive forsvarlig virksomhet etter implementeringen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Dette avhenger i stor grad av at det blir tilrettelagt for opplæring og egentrening. 
 
–  Det viktigste ansatte kan gjøre nå er å lære seg løsningen før den tas i bruk. Dersom man opplever at det ikke er nok tid til dette har jeg bedt klinikkene melde fra med tanke på å sette inn avhjelpende tiltak.
 

Kontinuerlig support under innføringen


Styret understreket viktigheten av å sikre tilstrekkelig support for feilretting og optimalisering løsningen etter go live, og viste til vedtaket fra møte i styringsgruppen for innføringsprosjektet 13. oktober, hvor det heter:
 
«Styringsgruppen legger til grunn at det er kontinuerlig support fra Helseplattformen etter Go live for den feilretting og optimalisering St. Olav trenger fra Helseplattformen, og som må til for å sikre at St. Olavs hospital kommer opp i aktivitet som planlagt. Dette er kritisk med tanke på pasientsikkerheten.»
 
I tillegg pekte styret på betydningen av de regionale tiltakene for å sikre en forsvarlig innføring av Helseplattformen på St. Olavs hospital. Dersom det blir behov for det, kan både Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal avhjelpe situasjonen. I tillegg har Helse Midt-Norge satt av nærmere 100 millioner kroner til tiltak for å bidra til å redusere ventelistene, herunder private kjøp ved behov. Styret påpeker viktigheten av at det planlegges for et mulig behov for forsterket support og kjøp av ekstern behandlingskapasitet, også utenfor regionen, også etter de fire første ukene.
 

Tøff situasjon for ansatte


Styret har merket seg at de ansatte har gjennomført omfattende forberedelser og opplæring i tråd med planen frem mot Go live, på tross av at de har stått i en svært krevende driftssituasjonen de siste to til tre årene. 
 
–  Vi har lest bekymringsmeldingene fra ansatte med det største alvor, og ser tydelig at det er krevende å innføre Helseplattformen i en slik situasjon. Derfor er det uhyre viktig at ledelsen fortsetter det løpende arbeidet med å overvåke driften og sette inn tiltak, ikke bare på overordnet nivå, men også på klinikknivå. Det er slik vi kan fange opp problemer og sette inn tiltak. Men det viktigste tiltaket akkurat nå er tid til opplæring og øving så ansatte er så godt forberedt som mulig, sier Strand.