Heder til ansatte i utfordrende førjulstid

En oppsiktsvekkende kreftstudie, sykepleiere som har overtatt legeoppgaver og en bauta av en avdelingsleder. Året 2022 ble oppsummert før direktøren akkompagnerte til Deilig er jorden da ansatte mottok priser under julemøtet fredag morgen.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 16.12.2022
Det er egentlig en årlig tradisjon at direktøren inviterer ansatte til julemøte for å dele ut priser og ønske god jul den siste fredagen før jul. Med servering av gløgg og allsang til «Deilig av jorden», akkompagnert av direktøren selv, er dette tradisjonsrik og høytidelig stund som markerer slutten på året. 

Men de siste årene har ikke vært som de pleier. Faktisk er det hele tre år siden hun sist kunne stå der fysisk i KA12-auditoriumet på Kunnskapssenteret for å ønske ansatte en avslappende julehøytid med noen velfortjente fridager. 

– Vi må gjøre dette sammen

At dette er noe hun har savnet, var også noe hun ga sterkt uttrykk for da hun talte til forsamlingen fredag morgen.

– Det er stort å stå her nå –  endelig! Så er det slik at jeg trodde at jeg på dette tidspunktet kunne si at vi nå er kommet tilbake til normalen, forbi pandemien og tilbake i full aktivitet etter innføringen av Helseplattformen. Men der er vi ikke, sier Grethe Aasved foran de mange oppmøtte. 

Direktøren sier hun er ydmyk over å lede et sykehus med ansatte som likevel sørger for at det går bra.

– Vi må gjøre dette sammen for å komme gjennom det. Dere legger ned en enorm innsats til det beste for pasientene våre, men det er ekstremt krevende det vi står opp oppe i nå. Det gjør meg vondt at mange ikke får som fortjent, for vi skulle gjerne ha vært et annet sted. Jeg håper at jeg neste jul kan stå her og si noe annet.

Tre priser til ansatte

Men selv om mange ansatte ikke har fått som fortjent, så var dette likevel en stund for nettopp det – å gi fortjent heder til noen som har utmerket seg i året som har gått.

Som tidligere år, ble tre priser ble delt ut fredag morgen: Årets publikasjon 2021, Beste tjenesteinnovasjonsprosjekt 2022 og Arbeidsmiljøprisen 2022. 

Vinnerne ble kalt opp på scenen, der de mottok blomster og stormende applaus fra salen.

Overrekkelse av diplom for Årets publikasjon, Grøntvedt og Aasved

ÅRETS PUBLIKASJON: Overlege og forsker Bjørn Henning Grønberg får diplom og blomster fra direktør Grethe Aasved. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital


Dette er vinnerne:

Årets publikasjon 2021


“High-dose versus standard-dose twice-daily thoracic radiotherapy for patients with limited stage small-cell lung cancer: an open-label, randomized phase 2 trial” - The Lancet Oncology 2021; 22(3): 321-331​
Kreftklinikken

Førsteforfatter: Bjørn Henning Grønberg
Sisteforfatter: Tarje Onsøien Halvorsen
Medforfattere: Kristin Toftaker Killingberg, Øystein Fløtten, Odd Terje Brustugun, Kjersti Hornslien, Tesfaye Madebo, Seppo Wang Langer, Tine Schytte, Jan Nyman, Signe Risum, Georgios Tsakonas, Jens Engleson

Årets publikasjon ved St. Olavs hospital for 2021 og en sjekk på 100.000 kroner tildeles en studie som er publisert i det mest prestisjetunge tidsskriftet innen klinisk onkologi, Lancet Oncology. Juryen fremhever at studien har et helt originalt design, og at den er den første randomiserte studien på over 20 år som viser en overlevelsesgevinst ved småcellet lungekreft i et begrenset stadium.

Resultatene viser at høydosert strålebehandling øker 2-årsoverlevelsen fra 48,1 prosent til 74,2 prosent, og median overlevelse fra 22,6 til 37,2 måneder sammenlignet med standard strålebehandling. Begge deler trekkes av juryen fram som svært klinisk relevant, og at overlevelsesgevinsten er uvanlig stor for randomiserte studier.

Forskningsgruppen bak studien er tverrfaglig og har et bredt internasjonalt nettverk. Tidligere publikasjoner fra gruppen har også ført til endret klinisk praksis. 

Bilde av prisvinnere fra Kreftklinikken for Årets Publikasjon

ANERKJENT STUDIE: Klinikksjef Arne Solberg (t.v.) sammen med Kristin Toftaker Killingberg, Tarje Onsøien Halvorsen og Bjørn Henning Grønberg fra studiegruppen som vant Årets publikasjon. Til høyre Grethe Aasved og Siri Forsberg, dekan ved MH-fakultetet. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital


Beste tjenesteinnovasjonsprosjekt 2022

«Øyenstikker» 
Avdeling for øyesykdommer, Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer

Juryen trekker fram at vinneren av Beste tjenesteinnovasjonsprosjekt på en forbilledlig måte har utviklet en ny arbeidsflyt og et nytt opplæringsprogram for oppgaveglidning i avdelingen. 

«Prosjektet treffer St. Olavs hospitals satsing i Forbedringsprogrammet både innenfor tjenesteinnovasjon og kompetansesammensetning»

Bakgrunnen for prosjektet «Øyenstikker» var en økning i etterspørselen av en øyeoperasjon som bedrer synet til pasienter med aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), blodpropp og diabetes, en operasjon som gjennomføres ved å sprøyte en medisin inn i øyet. Denne behandlingen ble tidligere gjort kun av leger, men prosjektgruppen ønsket å teste om sykepleiere også kunne utføre operasjonen. 

Dermed ble det gjennomført en randomisert kontrollert studie som viste nettopp dette – at sykepleiere kunne utføre denne kirurgiske prosedyren like sikkert og effektivt som leger. Sykepleierne har nå fått opplæring i injeksjoner og har overtatt oppgaven fullstendig ved avdelingen. De har dermed fått en sykepleiedrevet injeksjonsklinikk, og vil i 2022 passere over 7000 behandlinger. 

Dette har resultert i langt bedre pasientlogistikk og økt yrkesstolthet blant sykepleierne, i tillegg til at legene er frigjort til andre oppgaver. 

Vinneren var en av fire nominerte til kategorien, og mottar en sjekk på 20.000 kroner til kompetanseheving i avdelingen.

Bilde av vinnere fra øyeavdelingen med blomster etter mottakelsen av prisen for Beste tjenesteinnovasjonsprosjekt.

BESTE TJENESTEINNOVASJONSPROSJEKT: Et utvalg av prisvinnerne fra øyeavdelingen med blomster og diplom under overrekkelsen: F.v.: Klinikksjef Marit Fagerli, overlege og førsteamanuensis Tora Sund Morken, spesialsykepleier Katharina Otterstad Garnes, LiS-lege og PhD Stine Bolme og overlege, professor og prosjektleder Dordi Austeng. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital


Arbeidsmiljøprisen 2022

Elisabeth Balstad Magnussen
Avdelingsoverlege ved Fødeavdelingen, Kvinneklinikken

I år mottok juryen sju nominasjoner til Arbeidsmiljøprisen. Vinneren, avdelingsoverlege Elisabeth Balstad Magnussen, ble nominert av ansatte på Fødeavdelingen. 

Hennes ansatte trekker frem at hun har et aktivt forhold til hva som skal til for å skape et godt arbeidsmiljø, og at hun også følger opp dette i den daglige praksisen. Takket være Elisabeth føler alle ansatte, både unge og erfarne, seg sett og hørt og opplever å ha innflytelse i avdelingens drift.

«Hun går ofte en runde på slutten av dagen for å høre hvordan dagen eller uken har vært, og har alltid en åpen kontordør for sine medarbeidere, enten det gjelder faglige spørsmål, rutiner i avdelingen eller utbrudd av frustrasjon. Faglig oppfordrer hun alle til å delta i kvalitetsarbeid, oppdatere seg og delta på kurs og kongresser»

De ansatte ønsket med nominasjonen å vise sin takknemlighet overfor en leder som tar arbeidsmiljø på alvor og jobber hardt for dette hver eneste dag.

– Jeg setter svært stor pris på dette og at de har nominert meg. Dette var veldig uventet, men en stor ære, sa en tydelig overrasket Magnussen etter at hun ble ropt opp som vinner og kom fram på scenen for å motta hederen

Arbeidsmiljøprisen kommer med en sjekk på 20.000 kroner, som skal benyttes til sosiale tiltak i avdelingen.

Bilde av arbeidsmiljøprisvinner Elisabeth Balstad Magnussen og direktør Grethe Aasved.

ARBEIDSMILJØPRISEN: En overrasket Elisabeth Balstad Magnussen ble vinner av Arbeidsmiljøprisen. Her sammen med direktør Grethe Aasved på scenen. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital