Hever beredskapen til gult nivå

Svært høyt sykefravær og høy tilstrømning av pasienter fører til at sykehuset går i gul beredskap. – Det er en sammensatt situasjon som gjør at vi nå går i gul beredskap og setter inn sykehusovergripende tiltak, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Publisert 11.02.2022
​Sykehuset er i en utfordrende driftssituasjon hvor man i samtidighet har stor pasienttilstrømming, høyt belegg på sengepostene, covid-19-pandemi, mange utskrivningsklare pasienter og høyt sykefravær blant ansatte. Dette medfører et økende antall utsatte operasjoner og poliklinikktimer. Samtidig har opplæringsfasen i Helseplattformen startet. 

Sykefraværet har vært økende gjennom de siste ukene, og på sykehusnivå varierer det nå mellom 13 og 18 prosent. Men det er stor variasjon mellom klinikkene, der det på flere klinikker er målt sykefravær på over 25 prosent. 

Situasjonen medfører at St. Olavs hospital må utsette mer planlagt aktivitet som etter en forsvarlighetsvurdering kan vente, og sykehuset har varslet Statsforvalteren om at beredskapen heves til gult nivå 11. februar. Kommunene i St. Olavs område holdes informert om driftssituasjonen.  

St. Olavs hospital overvåker situasjonen kontinuerlig i nært samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud.

– Belastningen på ansatte er nå urovekkende stor. Vi må sikre at vi iverksetter tiltak som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø og ivaretar pasientsikkerheten, sier Grethe Aasved. 

Fra grønt til gult

Sykehuset har vært tilbake på beredskapsnivået «Grønn, med skjerpet beredskap» siden begynnelsen av januar. Da hadde sykehuset lagt bak seg to måneder i gul beredskap på grunn av fullt sykehus, stigende antall koronapasienter, mange utskrivningsklare pasienter og høyt sykefravær. Ved nyttår var både sykefravær og antall innleggelser på et mer normalt nivå.

– I januar fikk vi en periode hvor det var mulig å ta igjen en del av de utsatte behandlingene fra november og desember. Vi visste ikke hvor lenge vi ville ha dette vinduet, og vi brukte det godt for å gi flest mulig pasienter den behandlingen de ventet på. Den store smitteøkningen i samfunnet har nå primært rammet oss ved at mange ansatte ikke er på jobb på grunn av sykdom eller omsorg for barn. I tillegg balanserer vi rundt et pasientbelegg på hundre prosent. Dette utfordrer pasientsikkerheten, og vi må derfor ta ned mer planlagt aktivitet for å sikre bemanning til de pasientene som trenger det mest, sier Grethe Aasved.

Til nå er i underkant at 700 operasjoner utsatt i tillegg til et økende antall polikliniske konsultasjoner. Det gjøres fortløpende en medisinskfaglig vurdering av pasientene som får utsatt sin planlagte behandling. Vi samarbeider tett med andre sykehus i regionen slik at en del pasienter får tilbud om behandling der. 

Pasientene blir kontaktet

Pasienter som får behandlingen sin utsatt blir kontaktet av den aktuelle avdeling, og trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset.

Kontaktperson for media

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne 
Tlf 930 36 997