Hva skal St. Olavs maskot hete?

Denne fine, lille grevlingen flytter snart inn på hospitalet. Hva synes DU den bør hete?

Christina Yvonne Kalland
Publisert 19.01.2022
Sist oppdatert 06.01.2023

grevling-kort-2400x1596-navn.jpg

Vi skal få en ny ansatt på hospitalet, og vi trenger hjelp til å finne ut hva den skal hete. Kanskje du har et godt forslag? 

Maskoten som skal bli en del av St. Olavs hospital, er inspirert av kosedyret Rasmus på Riksen. Rasmus er den psykososiale omsorgsmusa på Rikshospitalet, som i årevis har hjulpet barn på sykehuset med å bearbeide inntrykk. Han er myk og god, med overmenneskelige krefter, blir aldri utbrent og trenger ikke egenmeldingsdager. 


På St. Olav skal vi nå få vårt eget kosedyr, som skal gjøre det lettere for helsepersonell å forberede våre minste pasienter på opphold hos oss, ved å forklare ting som skjer på sykehuset ​​for barn. En myk og god bamse som kanskje også kan være til trøst og kos. Og vi har valgt at vår maskot skal være en grevling! Kan du gjette hvorfor?

Vi har en grevling i taket, greveling, grevelang

Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olav har tidligere hatt et godt samarbeid med artist, komiker, kunster og trønder Øystein Dolmen, kjent som Knutsen i duoen Knutsen & Ludvigsen. Et større veggmaleri i vestibylen i Kvinne-barn-senteret er et av kunstverkene Dolmen har bidratt med i utsmykkingen av sykehuset. Dette maleriet tar utgangspunkt i duoens historier og karakterer fra tida da Knutsen & Ludvigsen underholdt en hel nasjon, små som store. Sangen «Grevling i taket» er en velkjent slager som fortsatt gleder sitt publikum. 

kunstverk2.jpg

HAR GLEDET MANGE: Kunstverket av Øystein Dolmen som pryder den ene veggen i vestibylen i Kvinne-barn-senteret på St. Olav. Foto: Else Marie Stålen

Barne- og ungdomsklinikken har også hatt en utstoppet grevling i resepsjonen, donert av Dolmen. Slik oppsto også idéen om at en maskot for barna på St. Olav, selvsagt må være en grevling. På sykehuset regner vi også med at grevlingen bor inne sammen med oss og våre pasienter, og ikke i taket. Det blir litt tungvint hver gang vi trenger den! 


Vi vet at grevlingen vår skal være med på gjøre hverdagen tryggere for de små på St. Olav, ved å forklare, vise vei og kanskje trøste litt ekstra. Men vi vet ikke hvilket kjønn den har, eller hva den skal hete. Vet du?

Konkurransen ble avsluttet 15. februar 2022, og etter nøye gjennomgang i juryen, fikk grevlingen navnet Gusse! ​


Innsendere er med i trekningen av å vinne en grevling, samt to kinobilletter. I tillegg til heder og ære for god grevlingteft, så klart. 

Vinneren kåres av en jury bestående av ansatte som har jobbet med utviklingen av grevlingen, pasienter og Øystein Dolmen. 

bilde av ansatte som har jobbet med å skaffe grevlingen, Else Stålen til venstre, Tore Hassel i midten, Solrun Pettersen.

EGEN MASKOT: - Endelig er den her, dette har vi jobbet for i flere år! Vi har lenge hatt oppmerksomhet rundt temaet tvang ved gjennomføring av prøver og undersøkelser på våre minste pasienter, og håper grevlingen vår kan være til hjelp for barn på sykehus, sier Else Marie Stålen (til venstre), barne- og ungdomspsykiater ved Barne- og ungdomsklinikken og prosjektleder for prosjektet som huser St. Olavs nye maskot. Seksjonsleder og kontaktsykepleier for hjertesyke barn Tore Hassel i midten, spesialpedagog og leder for sykehusbarnehagen Solrun Pettersen til høyre. Foto: Barne- og ungdomsklinikken

​Tryggende tiltak for de minste pasientene

Bruk av tvang når barn motsetter seg prøver, undersøkelser og behandling på sykehus er et tema som angår pasient, pårørende og helsepersonell. Undersøkelser som medfører stikk kan i noen tilfeller oppleves traumatisk for barnet. Helsepersonell og pårørende står noen ganger i vanskelige dilemmaer når det kommer til bruk av tvang. Skal man holde barnet fast for å få gjennomført viktig behandling og nødvendige undersøkelser? 

Foreldre og nære pårørende er viktige ressurspersoner når barn er innlagt på sykehus. Ved å la foreldrene medvirke i forberedelse av barnet, vil dette kunne øke foreldrenes mestringsfølelse og bidra til å trygge barnet. Flere sykehus i Norge og internasjonalt har utarbeidet faglige retningslinjer i den hensikt å forebygge bruk av tvang, og fokuset på dette har også økt over tid. Satsingen «Holdefritt sykehus» ved Oslo universitetssykehus er et godt eksempel. 

Ved Barne- og ungdomsklinikken på St. Olav har tvang og ulike forebyggende tiltak hatt økende oppmerksomhet. Målet er å forbedre faglige retningslinjer og gjennomføre opplæring av helsepersonell. Våren 2020 ble temaet diskutert i Klinisk etikkomite, der anbefalingen var å at dette bør prioriteres videre. Det førte til at klinikken i mai 2021 startet prosjektet «Forebygging av tvang – Tryggende tiltak for barn/ungdom 0-18 for å forebygge tvang ved prøver, undersøkelser og behandling i sykehus». 

Vår nye maskot grevlingen er en del av dette prosjektet, og nå trenger vi at den får et navn!