Informasjon om munnbind ved timeavtaler og besøk på St. Olavs hospital i sommer

Det er ikke lenger koronarestriksjoner for besøk til St. Olav, men i noen tilfeller kan det være lurt å bruke munnbind når du skal til sykehuset.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 06.07.2022
Den overordnede anbefalingen om å bruke munnbind er fjernet, men det er fortsatt en individuell vurdering og etter eget ønske om man skal det. Samtidig er det økende koronasmitte i samfunnet, og vi må være ekstra oppmerksomme for nye utbrudd og fortsatt økende smitte. Her har vi samlet noen råd for deg som skal til sykehuset i sommer.

Har timeavtale på sykehuset: Timen din på sykehuset går som normalt dersom du ikke har fått annen beskjed. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/har luftveisinfeksjon, anbefaler vi at du bruker munnbind på sykehuset. Det samme gjelder dersom noen i din husstand har symptomer på luftveisinfeksjon/har luftveisinfeksjon. 

Ledsager til pasient: Alle pasienter kan ha med seg ledsager dersom de ønsker det. Dersom denne har symptomer på luftveisinfeksjon/har luftveisinfeksjon, anbefaler vi at ledsager benytter munnbind. Det samme gjelder hvis vedkommende har noen med symptomer på luftveisinfeksjon/har luftveisinfeksjon i egen husstand.

Pårørende og besøkende til pasienter: Det er mange som ønsker å besøke familie og venner som er innlagt på sykehuset, og det ønsker vi selvsagt å legge til rette for. Om du skal på besøk på sykehuset, må du være frisk. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/har luftveisinfeksjon/annen infeksjon, er det best om du venter med å dra på besøk til pasienten er hjemme igjen. Dersom dette ikke er mulig, og du har de nevnte symptomene, anbefaler vi at du benytter munnbind under besøket. Benytt også munnbind dersom noen i din husstand har symptomer på luftveisinfeksjon/har luftveisinfeksjon. 

Ansatte ved St. Olav følger smittevernrutiner på sykehuset, og anbefales å bruke munnbind på jobb i 7 dager fra symptomdebut dersom de har noen med symptomer på luftveisinfeksjon/har luftveisinfeksjon i husstanden. Ansatte med luftveisinfeksjon kan gå på jobb med munnbind i 7 dager fra symptomdebut ved god allmenntilstand og lette, nyoppståtte luftveissymptomer og feberfrihet i 24 timer, da i samråd med leder utfra arbeidets art. Ved restsymptomer etter gjennomgått sykdom, kan ansatte være på jobb med munnbind til symptomene gir seg.

Kort oppsummert: Hold deg hjemme om du er syk, bruk munnbind dersom du har lette symptomer men ellers er i fin form og feberfri - og husk god håndhygiene. 

Munnbind vil være tilgjengelig i sykehusets resepsjoner.