Informasjonsmøte om ny avlastningsenhet ved Betania Malvik

Mandag 21. november arrangeres det et åpent møte for å orientere om etablering av en ny enhet ved Betania Malvik. Den nye enheten er en avlastningsenhet med fire plasser tilgjengelig for personer som blir dømt til tvungen omsorg.

Publisert 14.11.2022
Sted: Betania Malvik, 2. etasje i hovedbygget. Inngang på baksiden av bygget.
Når: Mandag 21. november kl. 18.00 - 19.30

Vi inviterer med dette til et åpent møte for å orientere om etablering av en ny enhet ved Betania Malvik. Den nye enheten er en avlastningsenhet med fire plasser tilgjengelig for personer som blir dømt til tvungen omsorg. Disse blir overført via Sentral fagenhet for tvungen omsorg på Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri​ (Sikkerhetsbygget) ved St. Olavs hospital. 

Sentral fagenhet for tvungen omsorg ved St. Olavs hospital vil ha det overordnede faglige ansvaret for den nye enheten, mens Betania Malvik vil ha det daglige driftsansvaret. Betania Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Midt-Norge RHF.

Program


Ny avlastningsenhet ved Betania Malvik 
Ved Bendik Ulsund, enhetsleder Avlastningsenheten og Ann-Karin Skogås, virksomhetsleder Betania Malvik

Orientering om Sikkerhetsbygget ved St. Olavs hospital
Ved Antje Daniela Gross-Benberg, avdelingssjef ved Avdeling for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, St. Olavs hospital

Slik fungerer dom til tvungen omsorg - overføring, ansvar og sikkerhet
ved Svein Øverland, psykologspesialist ved St. Olavs hospital og seksjonssjef for Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner

Representanter fra Helse Midt-Norge vil også være til stede på møtet. Det blir satt av god tid til spørsmål og kommentarer.

Ved spørsmål, ta kontakt med enhetsleder Bendik Ulsund: beul@betaniamalvik.no

Vel møtt.