Kirurgisk klinikk delte ut ærespriser

Fire ansatte ble hedret for sitt arbeid i 2022 innen hvert sitt fagfelt da Kirurgisk klinikks ærespriser ble delt ut sist uke. For selv om året sett under ett har vært krevende, har det også blitt gjort mye bra for pasientene i året som har gått.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 21.12.2022

Fra og med 2003 har «Kirurgisk klinikks hedersrose» vært delt ut til kandidater innenfor områdene forskning, pasientbehandling, opplæring/undervisning og ledelse/organisasjonsutvikling ved Kirurgisk klinikk.

Fra og med i år har utdelingen fått nytt navn, «Kirurgisk klinikks ærespriser», og torsdag 15. desember kunne fire nye prisvinnere motta applaus, ære og heder under utdelingen på Kunnskapssenterets KA11-auditorium.

Bilde av klinikksjef Torbjørn Dahl

LEDET SEREMONIEN: Klinikksjef ved Kirurgisk klinikk, Torbjørn Dahl. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Innovasjon og forbedring
Klinikksjef Torbjørn Dahl innledet seremonien med å oppsummere året som har vært og komme med gode ønsker for jula og det nye året.

– Det har vært et tøft og bemerkelsesverdig år på mange måter, blant annet med høyt belegg i sommer og innføringen av Helseplattformen. Mange opplever at ting ikke fungerer som det skal og at vi ikke får gjort jobben vår slik vi ønsker, sier Dahl.  

– Jeg håper at mange av dere nå får tatt noen fridager i jula slik at vi får hentet oss inn. 

Men selv om det har vært et krevende 2022, trekker Torbjørn Dahl også frem at de ansatte på klinikken har fått til svært mye i året som har gått.

– Vi har hatt mange gode innovasjonsprosjekter, vi har forbedret flere pasientforløp slik at vi har kunnet behandle flere pasienter, og vi har jobbet med prosesser for å gjøre arbeidet mer effektivt. Det er veldig bra! I tillegg har vi nettopp fått vite av direktøren at rammene for Kirurgisk klinikk blir utvidet, så det er jo en veldig god julegave.

Nytenkning, pågangsmot og kreativitet

Så kom tiden for overrekkelsen av prisene, og Dahl sprettet konvoluttene én etter én i ren Hollywood-stil før mottakerne kom på scenen for å motta hederen.

Kirurgisk klinikks ærespriser utdeles til medarbeidere som har vist særlig initiativ til nytenkning, utviser pågangsmot og entusiasme, og som ser muligheter for kreativ utnyttelse av eksisterende ressurser.  

Komiteen som har tatt stilling til de innsendte forslagene bestod i år av avdelingssjef for sykepleie, Nina Hassel, seksjonsleder for kontor, Tove-Kristin Løvhaug og administrasjonskoordinator Skjalg Nesjan.


Dette er vinnerne:

Opplæring/undervisning

Heidi Sæther Østbyhaug
Overlege ved seksjon for bryst- og endokrinologi 

Østbyhaug har de siste årene lagt ned en stor jobb som ledende fagekspert i Helseplattformen, og har ifølge juryen gjort en formidabel innsats for Kirurgisk klinikk innen opplæring og undervisning.

​ Dette fortjener hun stor heder for, legger Torbjørn Dahl til.

Bilde av Heidi Sæther Østbyhaug

PRISVINNER: Heidi Sæther Østbyhaug fikk pris for sitt arbeid med opplæring og undervisning. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Ledelse/organisasjonsutvikling

Marie Koch Lorvik
Seksjonsleder sykepleie, kirurgisk poliklinikk

Marie Koch Lorvik er ifølge juryen en faglig engasjert leder, noe som er motiverende for de ansatte hun er leder for, og gjør poliklinikken til en attraktiv arbeidsplass. 

 Hun er også en leder som ser sine ansatte og gjør så godt hun kan for å imøtekomme den enkeltes ønsker og behov i arbeidshverdagen. Marie Koch Lorvik er lydhør for tilbakemeldinger fra de ansatte, leser Dahl opp fra begrunnelsen.

Bilde av Marie Koch Lorvik og Torbjørn Dahl

PRISVINNER: Marie Koch Lorvik får velfotjent takk fra klinikksjef Torbjørn Dahl for hennes arbeid med ledelse og organisasjonsutvikling. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Forskning

Foto av Erling Bringeland

HEDRET: Erling Bringeland, overlege ved seksjon for gastrokirurgi. Foto: Privat

Erling Bringeland
Overlege ved seksjon for øvre gastrokirurgi 

Bringeland veileder to PhD-studenter i tillegg til hovedoppgavestudenter hvert år. Å veilede PhD-studenter er tidvis masse arbeid, men Bringeland er alltid tilgjengelig for spørsmål – også når han tar helg og drar på ferie, skriver juryen, og fortsetter:

 Han har noen ekstra gir som mange av oss andre ikke har, og det at han bruker sin ekstra kapasitet til å fremme forskning og læring på Kirurgisk klinikk bør han få en ekstra oppmerksomhet for! Det er viktig at vi i den hektiske kliniske hverdagen ikke glemmer at vi som universitetssykehus også må ha en fot i den akademiske verden.​

Pasientbehandling

Foto av Rimantas Rukas.

VANT PRIS: Rimantas Rukas, seksjonsleder for leger på Orkdal. Foto: Privat

Rimantas Rukas​​
Seksjonsleder leger, avd. Orkdal

​Rimantas Rukas for å ha lagt ned en kjempejobb for å utvikle kirurgisk virksomhet på Orkdal sykehus, blant annet ved å introdusere nye operasjonsmetoder.

Han er en veldig flink kirurg som alltid har vært pasientorientert -  et skikkelig «ja»-menneske, skriver juryen.

I tillegg ti​l prisvinnerne ble også fageksperter i Helseplattformen fra Kirurgisk klinikk tatt opp på scenen og hedret i forbindelse med prisutdelingen:

Oppstilt bilde av fageksperter fra Helseplattformen med blomster.

FAGEKSPERTER: Fra venstre: Overlege Ingebjørg Juel, overlege Bendik Engebretsen, spesialsykepleier Linda Steen, overlege Heidi Sæther Østbyhaug, merkantil sykepleier Jannicke Rogstad og sykepleier Anne Grethe Aune. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital